Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Seattle
Foto: J. Krátký
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Návštěva zvláštního zmocněnce u krajanských spolků na západním pobřeží USA

 

Ve dnech 19. – 30. listopadu 2019, u příležitosti oslav 30. výročí Sametové revoluce, navštívil zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Jiří Krátký naše krajany na západním pobřeží USA a Kanady.

V úzké spolupráci s krajanskými spolky a českými školami v Los Angeles, San Diegu, San Franciscu, Portlandu, Seattlu a Vancouveru, honorárními konzuly v San Franciscu, Portlandu, Seattlu a Vancouveru, v součinnosti s generálním konzulátem v Los Angeles a za podpory odboru veřejné diplomacie MZV se podařilo zorganizovat sérii několika krajanských večerů a dvou velkých panelových konferencí na univerzitní půdě věnovaných tomuto významnému výročí. Na tento specifický program následně navázala řada dalších neformálních příležitostí k setkání s krajany jednotlivých oblastí západního pobřeží USA, včetně např. uctění amerického národního svátku  - Dne díkůvzdání.

Konference v Los Angeles

Konference v Los Angeles

Dvě univerzitní panelové konference s českými i americkými hosty na téma významu Sametové revoluce 1989 a jejího odkazu pro současnou generaci byly uspořádány ve spolupráci s Univerzitou Marymount Loyola v Los Angeles a prestižní školou Bishop’s School ve čtvrti La Jolla v San Diegu.  Obě akce upoutaly pozornost nejen české krajanské obce, ale i širší americké veřejnosti a médií, a to zejména díky zajímavé skladbě hostů: přímí účastníci studentské demonstrace na Národní třídě ze 17. listopadu 1989, vůdčí členové studentského stávkového výboru a aktivní činitelé posametového vývoje Jan Bubeník a Václav Bartuška, věrní obránci české demokracie v USA z doby před listopadem 89 i po něm - režisérka Pavlína Moskalyková a americký básník českého původu, profesor University of Southern California a hostující profesor Karlovy univerzity James Ragan - a v neposlední řadě především pro současnou mladou generaci inspirativní představitelka nově se rozvíjejícího fenoménu úspěšných českých influencerů s globálním dosahem a současně také zástupkyně charitativního sektoru ve službách programů OSN Tatiana Gregor Brzobohatá.

Konference v Los Angeles

Konference v Los Angeles

Poděkování proto na tomto místě patří všem účastníkům a spoluorganizátorům, a to především oběma univerzitním institucím, ale také Radiu Prague International, lokálním médiím a informačním kanálům za prostor, který oběma akcím a publicitě 30. výročí Sametové revoluce mezi krajany poskytly. Za zástupce dvou amerických vzdělávacích institucí patří poděkování členu univerzitní rady MLU Josému García Morenovi a jeho manželce Martině Totzauerové, moderátorce večera a profesorce středoevropské historie na MLU paní Elisabeth Drummont, profesoru historie na Bischop’s School v San Diegu panu Davidovi Moseley a ředitelce české školy v San Diegu paní Nicole Kaminsky a všem krajanským dobrovolníkům podílejících se na přípravě obou akcí. Bez jejich pomoci a koordinace ze strany GK LA by organizace konferencí z Prahy nebyla myslitelná.

Konference v San Diegu

Konference v San Diegu

V rámci druhé poloviny pracovního programu měl zvláštní zmocněnec příležitost osobně poznat a porovnat pracovní podmínky a ekonomicko-sociálně-kulturní kontext spolkového života našich krajanů v jednotlivých městech podél západního pobřeží USA v místech jejich největší koncentrace (Los Angeles, San Diego, Palo Alto v Silicon Valley, San Franciscu, Portland, Seattl a také kanadský Vancouver). Měl možnost navštívit několik českých škol a hovořit s jejich řediteli, učiteli i rodiči dětí o problémech úspěších při vzdělávání českých dětí v mateřském jazyce a reáliích.

Česká škola San Diego

Česká škola San Diego

Velice přínosnými pro přípravu nové koncepce krajanské podpory státu i pro ocenění ze strany krajanů se ukázala být početná setkání s krajany v jednotlivých městech. Při nich měli krajané příležitost hovořit o svých konkrétních problémech, které se týkaly celého spektra otázek občanů žijících daleko od domova, a přesto neztrácejících svou kulturní identitu. Je potěšujícím zjištěním, že se zvláštní zmocněnec setkal u krajanů v drtivé většině případů s velmi pozitivním a aktivním vztahem k české kultuře a s velmi příznivým ohlasem na sytém poskytované podpory krajanům ze strany státu. V tomto směru krajané oceňují především podobné příležitosti k osobním setkáním a možnosti otevřeně pohovořit o věcech, které se týkají jejich osobního stavu. Sami naopak nabízejí své původní vlasti pomoc a vyjadřují zájem podílet se svými zkušenostmi, po letech strávených v zahraničí, na dalším úspěšném rozvoji země, kterou duševně nikdy neopustili. Se zvláštním zmocněncem hovořili především o možnostech vědeckého i jiného propojování osob působících v zahraničí s domácím odborným prostředím a připravenosti podílet se na vytvoření skutečné sítě mezi našimi odborníky doma a v zahraničí. Z komunikace krajanů se zvláštním zmocněncem vyšla řada zajímavých iniciativ, které se budou obě strany snažit v příštím období rozvíjet.

Krajané - Portland

Krajané - Portland

V oblasti severozápadního pobřeží (San Francisco, Portland, Seattle, Vancouver) žije velké množství vzdělaných a zkušených vědců a současně také mladých a profesně úspěšných lidí působících v dynamicky se rozvíjejících odvětvích jako bio-medicína, lékařský výzkum, farmaceutický průmysl, stavebnictví, letecký průmysl nebo světoznámý IT sektor (Google, Microsoft, Apple, Amazon, Facebook atd.). Řada Čechů působí na velkých univerzitách, jako jsou Washington University, Portland University, Stanford University nebo University of California v Berkeley atd., jiní působí v leteckém a kosmickém vývoji (Boeing) nebo v rozšířeném sektoru stavebním. Blízkost hor láká často také naše mladé lidi do podnikání v oblasti lyžařského průmyslu a služeb. Naprostá většina krajanů v této oblasti pravidelně sleduje dění v naší vlasti a drtivá většina těch, se kterými se J. Krátký mohl setkat, jsou rovněž českými občany. Někteří také vážně uvažují o návratu do České republiky. I z těchto důvodů se velmi intenzivně zajímají o nové informace z ČR a o výuku češtiny u svých dětí. Téměř všichni znají objektivní překážky při zařizování administrativních záležitostí dané vzdálenostmi dělícími je od nejbližších konzulátů nebo velvyslanectví. I proto patří mezi zásadní propagátory distanční volby, kterou podpořili v minulosti hned několika peticemi adresovanými naší vládě a parlamentu. Mezi krajany žije na západním pobřeží i řada starších občanů, kteří by se rádi do ČR vrátili, i když si ne vždy zachovali českých jazyk po svých předcích. Jejich zájem je ale o to více potěšující a vyjadřují ho aktivním působení např. v propagaci české klasické hudby. Mnozí z nich proto uvítali poslední novelu zákona o českém občanství, která napravila některé historické křivdy. Krajané také často hovořili o potřebě nastavení účinnějších komunikačních kanálů mezi nimi Prahou. V některých oblastech (především Vancouver) se obávají možného zhoršení obslužnosti jejich regionu při vyřizování praktických záležitostí (v oblasti žije cca 16,5 tisíce lidí českého původu) a znovu žádali zvláštního zmocněnce o předání jejich prosby příslušným institucím o zvážení znovuotevření generálního konzulátu ve Vancouveru. V Los Angeles, San Franciscu, Portlandu, Seattlu i Vancouveru se zvláštní zmocněnec setkal rovněž s požadavkem na zintenzivnění kulturního zastoupení českého státu v regionu, nejlépe prostřednictvím Českých center nebo jiné formy tzv. českého domu.

Krajané - Seattle

Krajané - Seattle

V San Franciscu, Portlandu, Seattlu a Vancouveru se zvláštní zmocněnec setkal rovněž s honorárními konzuly, kteří se přímo i nepřímo podílejí na spoluutváření života české krajanské komunity. Mezi zvláštním zmocněncem a honorárními konzuly byla v tomto směru naprostá shoda o fundamentálním významu morální i praktické podpory krajanů ze strany honorárních konzulů . Krajané také naopak na jednotlivých setkáních často zmiňovali a ze svého pohledu hodnotili činnost honorárních konzulů. Z obou stran pak zaznívaly konkrétní návrhy na praktické vylepšení či rozšíření kompetencí honorárních konzulů pro možnost efektivnějšího výkonu konzulární služby. Velmi zajímavou byla i diskuse s krajany nad důvody odchodů do zahraničí a návratů zpět do vlasti.

Krajané - Vancouver

Krajané - Vancouver

Zvláštní dík zvláštního zmocněnce za zprostředkování celé série setkání patří všem vedoucím představitelům krajanských spolků a českých škol, kteří se na na nich podíleli po celé cestě od San Diega až po Vancouver, a honorárním konzulůmv Portlandu, Seattlu, Vancouveru a San Franciscu za neocenitelnou asistenci. Všechny praktické poznatky z této cesty poslouží jako vstupní materiál do nové koncepce Ministerstva zahraničních věcí ČR ve vztahu k Čechům v zahraničí a mezi podněty konzulární agendy.

 

.