Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pocta českým krajanům Anně a Janu Jelínkovi

 

V sobotu 18. května 2019  se konala v nevelké obci Oráčov u Rakovníka ekumenická pietní slavnost, při níž byla na evangelickém kostele odhalena pamětní deska evangelickému faráři Janu Jelínkovi a jeho manželce Anně, hrdinům 2. světové války i doby poválečné.

Jan Jelínek se narodil v roce 1912 v polském Zelówě, obci založené českými pobělohorskými emigranty. Jako pětadvacetiletý byl povolán k duchovenské práci do českého evangelického sboru v Kupičově na Volyni. Se svou manželkou Annou, volyňskou Češkou, se v hrozných dobách II. světové války zasloužili o záchranu mnoha lidských životů. Vírou v Boha, nadějí v jeho ochranu a osobní statečností odolávali brutalitě násilí v bouřlivých válečných dobách. Tamní evangelická fara se stala místem azylu mnoha pronásledovaným bez rozdílu národnosti či náboženství. V roce 1944 manželé Jelínkovi vstoupili do 1. čs. armádního sboru v SSSR, s nímž se účastnili osvobození Československa.  Jako duchovní Českobratrské církve evangelické byl Jan Jelínek v 50. letech komunistickým režimem vězněn.  Jeho memoárová kniha „Pouštěj chléb svůj po vodě“, která vyšla v roce 2003, se stala významným informačním zdrojem pro polského spisovatele Witolda Szabłowského a jeho knihu „Spravedliví zrádci. Sousedé z Volyně“, která v českém překladu vyšla v loňském roce.

Jan Jelínek byl taktéž iniciátorem vzniku zapsaného spolku Exulant, který celou akci připravil s přispěním sboru Českobratrské církve evangelické v Podbořanech a obce Oráčov. Mezi téměř stem účastníků byli i senátor Ing. Petr Šilar, starosta obce Oráčov Bc. Zdeněk Vodrážka, poradce ministra obrany pro duchovní službu pplk. Mgr. Pavel Ruml, předsedkyně Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel Mgr. Dagmar Martínková, předsedkyně Sdružení židovských odbojářů a vojáků Dr. Bedřiška Kopoldová. Úcta k manželům Jelínkovým z polské strany byla vyjádřena účastí chargé d´affaires Polské republiky v Praze Antoniho Wręgy, delegace Státní vyšší školy J.A.Komenského z Lešna vedené rektorem prof. Dr. Maciejem Pietrzakem a vojenského kaplana pplk. Tadeusze Jelinka.  Poselství synodního seniora Mgr. Daniela Ženatého přednesl Mgr. Dušan Ehmig a o životě manželů Jelínkových promluvila Dr. Miloslava Žáková.

 Po odhalení pamětní desky se v zaplněném kostele konaly ekumenické bohoslužby za účasti emeritního synodního seniora Českobratrské církve evangelické Mgr. Joela Rumla, patriarchy Církve československé husitské ThDr. Tomáše Butty, protopresbytera pravoslavné církve Mgr. Zdeňka Veselého a řady dalších duchovních Českobratrské církve evangelické.  

Součástí programu bylo i hudebně literární pásmo z memoárové knihy Jana Jelínka „Pouštěj chléb svůj po vodě“ v podání MUDr. Josefa Čápa a hudebního souboru „Familia Musica“ rodiny Meislovy.

Jan Bistranin

Pametni deska manž. Jelínkovým v Oráčově

Pametni deska manž. Jelínkovým v Oráčově

.