Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pracovní jednání ke krajanské politice v Senátu

 

Na pozvání nového předsedy Stálé komise pro krajany v zahraničí Senátu PČR Raduana Nwelatiho  se ve čtvrtek 12. ledna 2023 uskutečnilo pracovní jednání ke krajanské politice s vrchním ředitelem sekce právní a konzulární MZV ČR Martinem Smolkem a zvláštním zmocněncem pro krajanské záležitosti MZV Jiřím Krátkým.

Jednalo se o první přímé setkání zástupců MZV s předsedou Stálé komise pro krajany v zahraničí Senátu PČR Raduanem Nwelatim, který se ujal své funkce v závěru loňského roku. Vrchní sekční ředitel Martin Smolek jej seznámil s ukotvením agendy na MZV, aktuálními výzvami této politiky a s potřebou hledání nových přístupů k agendě ze strany státu. M. Smolek popsal fungování zajištění agendy doma i v zahraničí v rámci MZV i ostatních institucí exekutivní moci. R. Nwelati se při rozhovoru zajímal o řadu konkrétních aspektů provádění krajanské politiky jak doma, tak v zahraničí. Postupně byla probrána všechna relevantní témata současné krajanské agendy: korespondenční volba, občanství, nová koncepce krajanské politiky a výuka českého jazyka v zahraničí.  V jednání panovala shoda na potřebě moderního přístupu a efektivního pojetí agendy. R. Nwelati vyslovil svou plnou podporu nastavenému směřování MZV v této agendě.

Za nejvýznamnější prvek agendy v přístupu státu ke své diaspoře označil M. Smolek výkon volebního práva v zahraničí. Jedná se o téma dlouhodobé, ale pro Čechy v zahraničí aktuálně vysoce relevantní s ohledem na konání prezidentských voleb. Rozhovor se věnoval i hodnocení výsledků nedávno skončeného výzkumného projektu o potřebách krajanů a jeho odrazu v nové krajanské koncepci. Stejně tak se hovořilo o vyhodnocování konkrétních podnětů, které přicházejí od krajanů ze zahraničí k českým institucím. Strany se dohodly na pokračování intenzivní spolupráce a pravidelných konzultacích v nastávajícím období přípravy nové krajanské koncepce. Součástí jednání byla informace o plánovaných akcích pro rok 2023.

.