Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Milena Farahad a Jiří Krátký
Foto: JK
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pracovní setkání zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti s ředitelkou české krajanské školy v Káhiře paní Milenou Farahat

 

Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Jiří Krátký se dne 27. ledna 2021 v Praze setkal s ředitelkou české sobotní školy v Káhiře paní Milenou Farahat. K jednání došlo na žádost paní Farahat před jejím odletem z Prahy zpět do Káhiry.
 

Rozhovor se týkal především činnosti a podmínek práce vytvářených pro krajanskou komunitu v Egyptě. Paní Farahat, arabistka s více než desetiletou zkušeností života v Egyptě, přiblížila zmocněnci širší kontext soudobé české přítomnosti v této zemi. Rozhovor se týkal studia a kulturních otázek, které v zemi ovlivňují formování českých dětí vyrůstajících v Egyptě. Paní Farahat hovořila rovněž o zajímavostech a zvláštnostech egyptského prostředí, které předurčují, ale i limitují, podmínky pro činnost školy a krajanského sdružování. Velmi v tomto ohledu ocenila finanční podporu poskytovanou krajanské činnosti, a především výuce českého jazyka, v místě ze strany MZV v minulých letech, stejně jako podporu vysílaných diplomatických pracovníků se kterou se po léta setkávala.

Loňský rok ovlivněný pandemií COVID 19 měl dopad rovněž na činnost české sobotní školy v Káhiře. Škola musela být uzavřena a nebyla možná prezenční výuka na českém velvyslanectví tak, jako v  minulých letech. Přičemž právě prezenční forma výuky je oblíbená a je velkou motivací pro děti i rodiče.

Přestože skupina dětí navštěvující českou školu v Káhiře není příliš početná, má její udržování smysl a význam. České děti si tak udržují pevnou jazykovou vazbu, a tím i možnost se vrátit do ČR a případně zde i studovat střední nebo vysokou školu.

Zvláštní zmocněnec se zajímal o funkční propojení mezi krajanským spolkem, školou a úřadem. Dotázal se rovněž na možnosti rozšíření české školy do Hurgady, kde žije velké množství mladých Čechů.

Z informací a rozhovoru bylo dobře zřejmé, že paní Farahat velmi vyváženě vnímá výhody i nevýhody působení českého i egyptského  prostředí na  vývoj dětí ze smíšených manželství. Jednání byla přítomna rovněž Jana Půlpán Kheková, která teritoriálně zpracovává krajanskou agendu ve vztahu k Egyptu na krajanském oddělení OVDK. Zvláštní zmocněnec popřál paní Farahat hodně sil a nadšení do dalších let práce v Káhiře s vědomím, že ať již spolek nebo sobotní škola hrají velmi důležitou roli sociální v Egyptě jak pro děti, tak jejich rodiče.

.