Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

MZV
Foto: Mzv
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pracovní zasedání Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí

 

Dne 4. března 2020 se na Ministerstvu zahraničních věcí uskutečnilo první letošní pracovní zasedání Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí (dále „Komise“).

Jednání se zúčastnili stálí členové meziresortní komise z následujících ministerstev: zahraničních věcí; školství, mládeže a tělovýchovy; vnitra; práce a sociálních věcí; kultury; ministerstva zdravotnictví; ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva spravedlnosti. Kromě stálých členů se březnového jednání  zúčastnili rovněž, vzhledem k projednávaným tématům,  zástupci ministerstva životního prostředí; ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva zemědělství.

Úvodem předseda Komise, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti, Jiří Krátký informoval o plánovaných aktivitách a termínech v oblasti krajanské problematiky v následujících měsících (příprava vládního materiálu týkajícího se pokračování programu Podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, řešení praktických otázek krajanů spojených s Brexitem, problematika získání/znovuzískání českého občanství pro krajany v zahraničí, podpora české krajanské komunity v Banátu).  Dále zmínil aktivity na podporu českých škol v zahraničí, například zapojení zahraničních škol do českých celonárodních znalostních soutěží pro žáky základních škol s cílem zvýšit jejich motivaci navštěvovat sobotní výuku v českých školách. Připomněl plánované letošní konference českých škol v zahraničí a informoval rovněž o připravované velké konferenci ke krajanské tématice, která se bude konat v září v Senátu Parlamentu ČR a na které se bude MZV ČR rovněž podílet.

Následně byla komise informována o návštěvnosti webové stránky „Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí“ za uplynulé období, pokračujících aktivitách v propagaci těchto stránek i o krocích MZV k obecnému zvyšování informovanosti krajanů v zahraničí.

V dalších bodech se jednalo o podpoře výuky českého jazyka dětí žijících v zahraničí, konkrétně o úsilí českých škol v Německu o uznávání sobotní dobrovolné výuky v německém školním systému a zařazení českého jazyka mezi povinně volitelné předměty na německých školách.

V bodě věnovaném praktickým dotazům krajanů z Velké Británie zástupci resortů reagovali na dotazy o budoucí podobě úpravě uznávání zdravotního pojištění pro české občany žijící ve Velké Británii, vydávání některých českých dokladů, či budoucnosti programu Erasmus ve Velké Británii. Dále informovali o aktuální situaci týkající se jednání s Velkou Británií o úpravě vzájemných vztahů. Vzhledem k současnému stavu, často zatím ještě nezapočatých vyjednávání mezi EU a Velkou Británii v těchto otázkách, však nelze nyní ještě tyto otázky většinou závazně odpovědět. Příslušné resorty však předkládané dotazy evidují jako důležité podněty. 

V dalším bodě byla komise informována ředitelem konzulárního odboru MZV o aktuálním stavu legislativního procesu připravovaného zákona o správě voleb, který by měl umožnit korespondenční hlasování ve volbách voličům ze zahraničí v roce 2021. Umožnění korespondenčního hlasování v  parlamentních volbách v roce 2021, které se objevilo několikrát ve sdělovacích prostředcích a je součástí programového prohlášení vlády, je nejčastější téma, se kterým se zvláštní zmocněnec pro krajany při svých cestách v zahraničí setkává.  

Závěrečný bod jednání byl věnován podpoře českých krajanů v Banátu, s cílem zajistit této komunitě udržitelný rozvoj. Na tuto část jednání byli rovněž přizvání zástupci organizací a spolků, kteří se věnují podpoře a propagaci českého Banátu (I. Dokoupil – Člověk v tísni, Š. Slaný a J. Buben – Český Banát.CZ, A. Herrmann- autor operativní studie MZV ČR k udržitelnému rozvoji českého Banátu), kteří informovali Komisi o dosavadních aktivitách v této oblasti a problémech a výzvách, kterým tato česká komunita čelí. Zvláštní zmocněnec pro krajany požádal zástupce resortů o zvážení možností konkrétní podpory ze strany českých ministerstev (v oblastech: cestovní ruch, podpora zemědělství a výroby a propagace domácích produktu, ekologie, vzdělávání, zdravotnictví a ochrany kultury).

.