Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prosincová on-line setkání zvláštního zmocněnce s českými krajany v Brazílii, 6. a 10. prosince 202

 

Ve dnech 6. a 10. prosince se uskutečnily dvě video-konference zvláštního zmocněnce s vedoucími představiteli českých krajanských spolků v Brazílii - v Sao Paolu (6. 12.) a v brazilském státě Matto Groso do Sol - ve městech Bataypora, Porto Alegre, Nova Petrópolis a Nova Andradina (10.12.)

Prosincovými debatami otevřel zvláštní zmocněnec pro krajany sérii přislíbených přímých debat s krajany, které budou pokračovat i v roce 2022 v ostatních zemích. První ze dvou brazilských debat 2. prosince patřila jednomu z nejstarších českých krajanských spolků vůbec „Uniao Cultural Tcheco-Brasileira“ (UCTB), který oficiálně oslavil 125 let své existence. Debaty se na straně spolku účastnili především zástupci nového vedení spolku představující z poloviny potomky z původních generací a přibližně z poloviny zástupce nové vlny krajanů přicházející do největšího brazilského města v posledních dekádách. Schůzky se účastnil předseda Jorge José Ladislao Novotný s dalšími členy výboru: Paulo Purkyt, Celso Kvacsik, Robin Hlavnička, Martin Lošťák, Terezinha de Fátima Pontin Novotny, Jan Konig, Vít Vaníček, Nora Machalous. V posledním roce je významnou aktivně propojující osobností spolku s Českou republikou a českým jazykem vyslaná učitelka českého jazyka.

Krajanský spolek seznámil zvláštního zmocněnce s podrobným plánem svých činností připravených pro rok 2022, které se opírají o pět hlavních pilířů (oslavy českých národních svátků, vzniku Československa, výuku češtiny, prezentaci spolku, tematické výstavy české literatury na téma imigrace a krajané ve spolupráci s GK Sao Paulo, účast na červnovém Svátku imigrantů v Sao Paulo a dalších svátcích v září a říjnu, vydání dvou tištěných podob časopisu, digitální knihovnu a nezbytnou údržbu sídla). Unie počítá s aktivním rozvojem spolupráce s ostatními krajanskými asociacemi v zemi. Krajany nejvíce zajímaly praktické otázky fungování podpory ze strany českého státu, ale rovněž možnost inspirovat se v činnostech ostatních spolků ve světě. Například činností českých krajanských škol v zahraničí, které nemají vlastní budovy ke společným aktivitám. Krajané ze Sao Paula hledají po utlumených aktivitách v posledních letech nové inspirace pro zintenzivnění své činnosti do dalšího období. Mezi otázky, které řeší, patří i praktické záležitosti například místo pro setkávání ke společným aktivitám, neboť obrovské vzdálenosti a obtížná doprava ve městě oslabují možnosti konání akcí.

Krajané velmi oceňují práci a roli vysílaného učitele. Konkrétně v současné době vyslaná učitelka Ivana Malechová ideálně propojuje výuku jazyka i působení v krajanské hudební kapele. Členové UCTB ve svých úvahách, týkajících se zintenzivnění činností, projevili zájem o propojení s ostatními českými spolky v zemi, které zatím nebylo v rámci aktivit zvykem. Již existující dobrá spolupráce mezi vyslanými učiteli k tomuto propojení přímo vybízí.

Rovněž druhé brazilské setkání 10. prosince se zástupci čtyř spolků z oblasti státu Matto Groso do Sol (Bataypora, Porto Alegre, Nova Potrópolis, Nova Andradina) ukázalo na zájem o větší krajanské propojení nejen v Brazílii, ale i se spolky v ostatních zemích. Každá ze čtyř komunit má zavedený tradiční okruh činností, které jsou pro ni charakteristické. Např. město Bataypora se přirozeně opírá o český původ města z doby úspěšného hospodářského působení rodiny Antonína Bati. Významnou roli pro krajany přestavuje v místě dodnes rodina Trachtů. Evandro Trachta působí přímo jako oficiální zástupce České republiky z titulu českého honorárního konzula. Oslavy českých svátků a vybudování kostelíku Pražského Jezulátka v Bataypoře jsou jen jednou částí zajímavého kulturně-společenského krajanského programu ve městě. Kulturní centrum Jindřicha Trachty do svých aktivit již několik let zapojuje mladé dobrovolníky z Čech ve spolupraci s agenturou Inex. Cílem je aktivně připomínat české kořeny města. V roce 2021 z důvodů cestovních omezení spojených s kovidovou epidemií nedošlo k plánovému příjezdu českých dobrovolníků, ale o to více se centrum soustředí, aby se tak stalo v roce 2022. Mezi krajany v Bataypoře je silný zájem na tom, aby kulturní výměny dobrovolníků působily obousměrně. Ve městě Nova Andradina aktivně působí paní Dolores Baťová, vnučka Jana Antonína Bati, která velmi přivítala moderní možnosti propojování komunit mezi sebou i možnosti přímého propojení s Prahou.

Kulturní a folklórní přehlídky a festivaly patří mezi nejoblíbenější aktivity rovněž v ostatních městech. Za komunitu v Porto Alegre se setkání zúčastnila paní Karen Musel, za Nova Petrópolis pan Nesto Grings a za Nova Andradina již zmíněná paní Dolores Baťová. V debatě byly zmíněny další pravidelné i specifické krajanské projekty. Debata poskytla příležitost k projednání řady technických dotazů dotýkajících se krajanských darů a činností. Debata byla pro všechny zúčastněné konkrétním projevem aktivního zájmu o činnosti ostatních spolků a novým impulsem pro nastavení bližší spolupráce i mezi spolky. Během debaty bylo zmíněno, že v Brazílii jsou i nové komunity, které oficiálně zatím nemají založené spolky, např. v Rio de Janeiru nebo na Curitibě. S iniciativou ustanovení pravidelných koordinovaných setkání mezi krajany v Brazílii se během debaty přihlásil honorární konzul v Bataypoře Evandro Trachta.

Poděkování za klíčovou roli v obou brazilských on-line setkáních s krajany patří vyslaným učitelkám českého jazyka ke komunitám v Sao Paolu paní Ivaně Malechové a v jižní části Brazílie pak paní Kristýně Omastové působící v Mato Grosso do Sol. Na konkrétním příkladu obou mladých učitelek v komunitách (vyslané v roce 2020) je zřejmý silný motivační efekt i spojující účinek, který mají vyslaní učitelé na české komunity v místě. Vzhledem k tomu, že oba vyslaní učitelé v Brazílii spolupracují rovněž s dalšími dvěma učiteli v Argentině, nabízí se tím řada nových možností v implementaci podpory krajanům českou vládou v obou zemích.

.