Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

První letošní zasedání Konzultační rady pro rozhlasové vysílání do zahraničí

 

Dne 12. března 2020 se uskutečnilo první letošní zasedání Konzultační rady pro rozhlasové vysílání do zahraničí.

Jednání vedl předseda rady Jiří Krátký, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti. V radě zasedli: Klára Stejskalová – šéfredaktorka Radia Prague International, zástupci MZV: Eva Dvořáková - odbor veřejné diplomacie, Ondřej Černý - generální ředitel Českých center, Alice Němečková – vedoucí kanceláře Martina Smolka, náměstka sekce právní a konzulární, zástupkyně tiskové odboru a  Jana Půlpán Kheková – tajemnice konzultační rady z oddělení zvláštního zmocněnce.  Zasedání se nemohl, z důvodu současného zasedání krizového štábu vlády, tentokrát zúčastnit Martin Smolek – náměstek sekce právní a konzulární.

V úvodu přivítal Jiří Krátký přítomné členy, představil hlavní body jednání a stručně shrnul dění, které se v agendě odehrálo od posledního zasedání rady (6. listopadu 2019).

V prvním bodu šéfredaktorka zahraničního vysílání Klára Stejskalová poskytla členům rady pravidelný přehled o vysílání v roce 2019 a informaci o tematických prioritách vysílání v roce 2020 (česká kniha, volební právo žen, brexit, Expo 2020, olympijské hry v Tokiu, atd.).

Následně informovala o aktuální situaci v oblasti zajištění zahraničního vysílání a připravenosti RPI řešit stav nouze při zachování vysílání. S tímto tématem souvisela i další diskuse rady o reálnosti plánování společných akcí v roce 2020, resp. především v nejbližším období. V této souvislosti představil zvláštní zmocněnec radě hlavní témata krajanské politiky v roce 2020, která by doporučil k zařazení do programu RPI (zářijová krajanská konference v Praze, problematika výuky českého jazyka na českých školách v zahraničí, uznávání češtiny jako cizího jazyka na německých školách, podpora výuky češtiny u krajanů v USA a Austrálii, zvyšování motivace u českých dětí v zahraničí jejich zapojením do celonárodních soutěží a pak především příprava korespondenční volby pro Čechy v zahraničí pro parlamentní volby v roce 2021). Jiří Krátký dále představil stručný kalendář krajanských akcí v roce 2020.

Šéfredaktorka vysílání Klára Stejskalové informovala o nečekaně velkém nárůstu sledovanosti vysílání v minulém měsíci, které je jednoznačné spojené s tématem šíření koronaviru. Je zřejmé, že toto téma je v zahraničí našimi i zahraničními posluchači velice vyhledáváno. V této souvislosti nabídla šéfredaktorka RPI možnost konkrétního rozšíření spolupráce s MZV při zveřejňování aktuálních informací MZV směřovaných do zahraničí. 

Velmi praktická diskuse se rozvinula kolem vzájemné spolupráce mezi RPI a MZV v oblasti zvyšování praktického dosahu našich informací z ústředí v ČR ke krajanům a posluchačům do zahraničí, resp. otázkám jejich snadného vyhledávání.  V tomto ohledu zmínil zvláštní zmocněnec osobní zkušenost z cest za krajany a na této praktické zkušenosti založenou aktuální iniciativu OZZKZ (samostatného oddělení pro krajanské záležitosti- návrh jednotného vizuální umístění banneru „Informace pro Čechy v zahraničí“ na všech titulních webových stránkách našich zahraničních úřadů. Takovéto jednotné a zřetelné umístění banneru usnadňuje veřejnosti rychlou orientaci při vyhledávání potřebných informací. V tomto ohledu bylo při jednání rady ze strany MZV rádiu RPI navrženo, aby podobným způsobem bylo na stránkách našich úřadů uvedeno i zahraniční vysílání ČRo. Velmi by to napomohlo snaze MZV o zvyšování obecné úrovně informovanosti Čechů v zahraničí (i cizinců) o aktuálním dění v ČR. RPI je dodnes jediný PR nástroj ČR, který objektivním způsobem nabízí informace o dění v ČR do světa, navíc kromě angličtiny v dalších pěti světových jazycích. Šéfredaktorka Klára Stejskalová tento návrh plně podpořila.    

Poslední bod se týkal praktických finančních a organizačních otázek v propojení mezi MZV ČR a Českým rozhlasem.  Klára Stejskalová informovala radu o personálních změnách týkajících se zástupce Rady Českého rozhlasu. Rovněž ředitelka OVD Eva Dvořáková informovala o připravovaných změnách v organizačním řádu MZV, konkrétně ohledně změn v postavení odboru veřejné diplomacie OVD a samostatného krajanského oddělení OZZKZ.

.