Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Panna Marie z exilu
Foto: mzv
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Slavnostní připomenutí významu krajanů ve světě a jejich přínosu pro společnost

 

Ač v omezeném formátu z důvodu epidemie koronaviru, přesto si i v roce 2020, stejně jako vloni dne 7. května, připomněli zástupci českých institucí vysoko nad Prahou význam krajanů pro českou společnost. Malá vzpomínková akce se konala u Strahovského kláštera u sochy Panny Marie z exilu, která je památným darem českých krajanů naší zemi.

Slavnostního připomenutí zorganizovaného MZV ČR, které reprezentovali Anita Grmelová, politická náměstkyně ministra, a Jiří Krátký, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti, se rovněž zúčastnili zástupci Senátu Parlamentu ČR (Tomáš Czernin, předseda Stálé komise pro Čechy žijící v zahraničí), Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (Karla Šlechtová, předsedkyně Podvýboru pro styk s krajany a členka Zahraničního výboru), MV ČR (Pavel Dymeš) a Strahovskéhoho kláštera (Michal Pojezdný, emeritní opat Strahovského kláštera a opatrovník sochy Panny Marie z exilu, Daniel Janáček, opat Strahovského kláštera a Martin Bartoš, převor Strahovského kláštera).

Účastníci připomínkové akce ocenili význam krajanů v zahraničí pro svou původní vlast. Jiří Krátký zhodnotil náplň a výsledky činnosti krajanského pracoviště na MZV za uplynulý rok (oblast komunikace a uchopení krajanského tématu ve veřejném prostoru, systémová práce a institucionální spolupráce, české školy a český jazyk jako pouta vztahu ke kultuře a k vlasti, práce s mladou krajanskou generací, finanční podpor, krajanská komunita v situaci koronavirové epidemie v roce 2020).  Tomáš Czernin se ve svém proslovu věnoval významu exilu v historii i současnosti z pohledu Senátu. Karla Šlechtová se zaměřila na problematiku legislativy týkající se podpory a rozvoje krajanské agendy a na význam spolupráce mezi institucemi. Anita Grmelová představila tři hlavní krajanská témata mezi vybranými prioritami zahraniční politiky v roce 2020 (korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí, Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v letech 2021 – 2025, rozvoj spolupráce s novodobou krajanskou komunitou). Michal Pojezdný zmínil propojení symbolů naděje a svobody se sochou, její historii a osobní vzpomínku na přepravu sochy z Chicaga do Prahy a její umístění nad Prahou v zahradách Strahovského kláštera před dvaceti šesti lety. 

panna marie 3

panna marie 3

Panna Marie z exilu 2

Panna Marie z exilu 2

 

Panna Marie z exilu 1

Panna Marie z exilu 1

 

.