Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Třetí setkání zástupců českých institucí u sochy Panny Marie z exilu a připomenutí si významu českých krajanů v zahraničí

 

Již potřetí se dne 7. května 2021 vysoko nad Prahou sešli zástupci českých institucí, aby si u krajanské sochy Panny Marie z exilu připomněli nejen historii českého exilu, ale i význam krajanů pro soudobou českou společnost. Setkání se zúčastnili zástupci nejvýznamnějších institucí, které se věnují krajanské agendě, tj.  zástupci Senátu a Poslanecké sněmovny P ČR, dále zástupci ministerstva zahraničí, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra, průmyslu a obchodu, Domu zahraniční spolupráce, Karlovy univerzity, Českého rozhlasu a Strahovského kláštera.
 

Úvodem zástupce ministerstva zahraničí,  které akci připravilo, připomněl důvod konání této pravidelné akce a shrnul hlavní úspěchy v krajanské agendě v posledních třech letech. Následně vystoupil se svým projevem věnovaným aktuálnímu projednávání korespondenční volby v legislativním procesu předseda Stálé komise Senátu pro krajany v zahraničí senátor Tomáš Czernin. Zástupci ministerstva zahraničí – Jan Bondy, ředitel odboru veřejné diplomacie a krajanů a Arnošt Kareš, ředitel kanceláře státního tajemníka MZV, vyzvedli konkrétní úspěchy v krajanské agendě, a velký ohlas a pozitivní reakce krajanů v souvislosti s aktivitami v krajanské agendě a potvrdili setrvání významu této agendy mezi prioritami české zahraniční politiky v dalším období.

Zástupce ministerstva vnitra Pavel Dymeš, odbor azylové a migrační politiky, hovořil o významu pořádání této akce a o péči o krajany v zahraničí. Zmínil rovněž téma korespondenční volby. Za ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy vystoupila Monika Slabá, vedoucí oddělení pro záležitosti krajanské a organizační, která poděkovala za nastavenou vysokou úroveň spolupráce mezi pracovními týmy MŠMT a MZV, a vyjádřila radost ze společně dosažených mimořádných výsledků v agendě v posledních letech. Především pak skutečnost, že se v roce 2020 podařilo zajistit pokračování Programu podpory českého kulturního  dědictví v zahraničí  v letech 2021–2025.

Sérii projevů ukončil inspirativním zamyšlením nad propojením historie sochy, symbolů, víry a života krajanů a jejich role v naší společnosti Daniel Janáček, opat Strahovského kláštera.

Všichni zúčastnění se shodli, že krajanské téma rezonuje v české společnosti silněji než v minulých letech, což se projevilo i například v debatě týkající se korespondenční volby pro české občany v zahraničí.

Přítomná byla rovněž zástupkyně redakce Radia Prague International (dříve: zahraniční vysílání Českého rozhlasu). Více zde: https://cesky.radio.cz/senator-czernin-ocenil-na-setkani-u-panny-marie-z-exilu-ceske-skoly-bez-hranic-8716917

Panna Marie z exilu

Panna Marie z exilu

Panna Marie z exilu

Panna Marie z exilu

 

Panna Marie z exilu

Panna Marie z exilu

Panna Marie z exilu

Panna Marie z exilu

 

Panna Marie z exilu

Panna Marie z exilu

.