Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Konference českých škol Chicago
Foto: čš
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Účast zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti na jednáních v rámci pracovní cesty delegace předsedy Senátu Miloše Vystrčila do USA

 

Ve dnech 2.-9. června 2022 se Jiří Krátký a specialistka MZV pro oblast vzdělávání Markéta Vohralíková zúčastnili pracovní cesty delegace předsedy Senátu Miloše Vystrčila do USA (Chicago a Washington). Cesta delegace do Chicaga byla spojena především s účastí pozvaných hostů na výroční celoamerické konferenci českých škol v USA a Kanadě a setkáním s krajanskými spolky. Rovněž se uskutečnila setkání s jednotlivými významnými krajany působícími v oblasti: profesory a vědci působícími na University of Chicago, kde byla zahájena výstava věnovaná památce J.A.Komenského; českými vědci a stážisty ve světově známé fyzikální laboratoři Fermilab (americká obdoba CERNu), českým farářem v České katolické misii a nositelem ceny Gratias Agit Mons. D. Hladíkem a zástupci American Friends of the Czech Republic. Součástí programu byla rovněž návštěva památných míst připomínající slavnou českou historii a české osobnosti třetího největšího českého města v zahraničí. V souvislosti s nadcházejícím výročím  vypálení obce Lidice navštívili hosté rovněž Lidice Memorial Park v Crest Hill, kde se konalo slavnostní položení věnců.
 

Zástupci českých institucí se v Chicagu zúčastnili 10. výroční konference českých sobotních škol v Severní Americe, která se po dvou letech odkládání z důvodů covidových restrikcí mohla již prezenčně uskutečnit v historické budově školy T.G.M. a zároveň tak umožnila oslavit 100. leté výročí založení školy. S oficiálními projevy na konferenci vystoupili, před více než padesáti zástupci škol a institucí, předseda Senátu M. Vystrčil, předseda Stálé komise pro Čechy v zahraničí T. Czernin, předseda bezpečnostního výboru P. Fišer, zvl. zmocněnec pro krajany MZV J. Krátký, generální konzul v Chicagu J. Kantůrek, vedoucí oddělení základního vzdělávání MŠMT S. Pohořelý a ředitelka ČSBH Lucie Slavíková-Boucher. Čtyřdenní program konference zahrnoval odbornou část (semináře zajistili pozvaní hosté z českých institucí jako Ústav pro jazyk český nebo přímo nositelé řady literárních cen),  a rovněž kulturní část. V rámci konference se ve dvou večerních vystoupení představilo Švandovo divadlo hrou Pankrác 45. V neformálních diskusích se krajané rovněž zajímali o stav schválení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí v nadcházející prezidentské volbě v roce 2023. Na okraji konference byly v Chicagu podepsány dvě nové dohody mezi krajanskými spolky a MZV týkající se vyslání českých učitelů do Chicaga a Atlanty. O vyslání krajanského učitele projevili zájem rovněž  zúčastnění krajané z Kanady.

 

V rámci samostatného pracovního programu ve Washingtonu se následně setkal zvláštní zmocněnec se zástupci Sokolské obce (zal. 1947) a Sokolské školy ve Washingtonu, a spolku Czech and Slovak Heritage Association of Maryland z Baltimoru (zal. 1989). Oba spolky patří k místním tradičním a aktivním krajanským subjektům, které sdružují jak Čechy, tak i Slováky. Rozhovory se týkaly aktivit obou spolků, financování i konkrétní problematiky zajištění kvalifikované výuky českého jazyka. Z jednání vyplynulo, že na aktivitách obou spolků se podílí stálé více nová vlna Čechů, kteří přichází do oblasti z profesních důvodů. Zřejmé je také to, že jsou to především školy, které dokáží spojovat generačně různé profesní a zájmové skupiny. Současně z jednání vyplynulo, že zatím úspěšné rozšiřování aktivit spolků souviselo se zajištěním dostatečných finančních prostředků, a s tím souvisejícím  zajištění odborného personálu a výukových prostor. Češi žijící v oblasti vyjádřili zájem o  vyslání učitele z ČR, případně možnost financování odborných učitelů působících již přímo v USA. Zvláštní zmocněnec seznámil krajany s technickými otázkami zajištění financování projektů a  s aktuálním děním a hlavními aktivitami v krajanské agendě. Krajané vyjádřili vděčnost za trvalou oporu, kterou MZV dlouhodobě oběma organizacím poskytuje.

 

Lidice v USA

Lidice v USA

Češi v USA

Češi v USA

 

Čermák

Čermák

Setkání Sokol

Setkání Sokol

 

.