Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

V Římě proběhlo VII. setkání Českých škol v Itálii

 

(Archivní článek, platnost skončena 31.03.2021.)

8. - 10. března 2019, Papežská kolej Jana Nepomuckého  a Velvyslanectví ČR v Římě

Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Jiří Krátký se ve dnech 8. - 10. března t.r. zúčastnil v Římě 7. výroční konference Českých škol v Itálii. Program setkání byl rozdělen do samostatných panelů zaměřených na odborně-praktické i teoretické aspekty výuky českého jazyka v zahraničí u dětí i dospělých. O vlastní profesní zkušenosti se na konferenci podělili zástupci všech pěti českých škol v Itálii (Řím, Neapol, Florencie, Milano, Bologna). Hosté z Malty uvažují o využití koncepce české školy pro další rozvoj krajanské práce na Maltě, kde česká škola zatím chybí. (podrobněji zde)

Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti ve svém vystoupení hovořil o výrazném trendu narůstající podpory českých škol v posledních pěti letech a o zásadních proměnách české krajanské komunity v zahraničí, ke kterým došlo od roku 1989. V této souvislosti nastínil i nové hlavní směry, kterými by se měla v příštích pěti letech ubírat podpora poskytovaná krajanům ve snaze o individualizaci potřeb a zlepšování péče o krajanskou komunitu v zahraničí. 

Na okraj třídenního programu konference se J. Krátký setkal osobně nejen s jednotlivými učiteli a předsedy krajanských organizací, ale rovněž měl možnost konzultovat výkon krajanské agendy se zaměstnanci našeho zastupitelského úřadu v Římě a pracovníky českých honorárních konzulátů. Všechny získané informace přispějí k tvorbě nové koncepce, kterou oddělení zvláštního zmocněnce připravuje pro další pětileté období „Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí“.

Poděkování za úspěšné uspořádání konference patří na tomto místě nejen římským organizátorům v čele s paní Kateřinou Di Paola Zoufalovou, předsedkyní  sdružení Associazione Praga
a ředitelkou České školy Řím, ale také vedení Papežské koleje Nepomucenum v Římě, která (spolu s Velvyslanectvím ČR v Římě) poskytla k organizaci prostory a částečně i vlastní ubytovací kapacity.   

Příští konference českých škol v Itálii je plánovaná v roce 2020 v Praze. Setkání v Čechách umožní učitelům z Itálie osobně poznat české zázemí, které jim poskytuje škola J. Gutha - Jarkovského  v Truhlářské ulici v Praze díky obětavé práci paní ředitelky Jitky Kendíkové. Právě úzká spolupráce mezi českými školami v Itálii a školou J.Gutha-Jarkovského vytváří českým školám v Itálii potřebné institucionální a odborné ukotvení žáků z Itálie v českém školském systému, do kterého mimo jiné patří i každoroční přezkušování znalostí dětí na konci školního roku.

O VII. setkání českých škol v Itálii podrobně referovaly Římské listy o VII. setkání českých škol v Itálii (PDF, 4 MB).

 

účastníci konference

účastníci konference

 

vystoupení J. Krátkého

vystoupení J. Krátkého

.