Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

„Věda a mobilita ve vědecké diaspoře“ - účast zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti na vánoční konferenci českých vědců v zahraničí

 

Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Jiří Krátký se společně s dalšími pracovníky krajanského oddělení OVDK MZV zúčastnil tradiční prosincové konference českých vědců Czexpatsinscience „Konference pod stromeček“. Konference se v letošním roce  poprvé musela konat jen on-line formou, přesto za účasti půldruhého sta účastníků. Hlavní smysl cca tříleté práce Czexpatsinscience je změnit donedávna ještě převládající „brain drain“ v české vědě na čím dál více posilující trend „brain circulation“. Ve vystoupeních všech řečníků i v reakcích hostů zazněla jednoznačně podpora posilování vědecké mobily. Vytváření dvousměrných nástrojů pro sdílení zkušeností i výsledků české vědy ve světě je cestou k úspěchu české vědy.
 

Z obsahu v pořadí již třetí „Konference pod stromeček“ jednoznačně vyplynul zájem mladých vědců na vytváření užitečných sítí, konkrétně mostu mezi zahraniční a domácí vědou. Jasně bylo na konferenci několikrát vysloveno, že jen pravidelný pohyb českých vědců mezi zahraničím a ČR může systémově posilovat českou vědu na její cestě ke světové úrovni. Nakonec právě z důvodu dřívější „vědecké izolace“ v minulosti řada českých vědců do zahraničí z republiky odcházela, tehdy samozřejmě již bez možnosti návratu. A právě v tomto se dnešní situace mladých českých vědců nejvíce liší od situace před rokem 1989 a ČR by toho měla využít. S politickou změnou v ČR po roce 89, zapojením do EU, zvýšením kvality života v zemi, se změnila řada věcí i z pohledu vědy.

Příslušně se tak změnily k lepšímu vyhlídky na úspěch celé české vědy jako celku, nejen mimořádných jednotlivců, jak konkrétně poznamenal ve svém příspěvku Prof. Josef Prchal (profesor vnitřního lékařství, genetiky a patologie na University of Utah v Salt Lake City). Prof. Prchal na svém případě velmi věrohodně popsal, jak dnes funguje mechanismus osobní odborné podpory mezi seniorním českým vědcem a vědeckým nováčkem, který přichází za moře za svou první velkou zahraniční zkušeností. Místo ve vědeckých týmech jsou podle Prof. Prchala velkou příležitostí. Prof. Prchal sám za svého působení v USA (nejen v Prchal Research Lab v Salt Lake City) pomohl více než desítce známých českých vědců. Sedm z nich dnes působí zpět v ČR, jen malá část zůstala v USA. Jak Prof. Prchal několikrát zmínil, česká věda udělala v posledních letech obrovský krok vpřed mezi světovou vědu. Je to krok, který následně láká k návratu do ČR.

V USA tak zůstali z vědecké líhně Prof. Prchala vlastně jen ti, kteří přišli do USA ještě před rokem 1989. Prof. Prchal toto neříkal na konferenci se smutným hlasem, ale naopak s jasnou českou hrdostí. Prof. Prchal je šťastný i hrdý, že dokázal splácet jiným stejnou mincí pomoci, které se jemu samotnému kdysi v 60. letech dostalo od tehdejšího rektora velké americké univerzity - jak jinak, samozřejmě od rektora českého původu. Jak následně sami i ostatní seniorní vědci několikrát na konferenci zmínili, profesní kvalita je sice v zahraniční první a nutnou podmínkou k úspěchu ve vědě, ale ke konečnému úspěchu je zapotřebí ještě něco více a to je pevné osobní i technické zázemí. Osobní kontakty mezi Čechy s předáváním potřebné relevantní informace nebo zkušenosti mohou tomu poslednímu rozhodujícímu kroku velmi napomoci.

Na konferenci vystoupila mezi hosty rovněž Doc. Eva Jánská, která od léta 2020 stojí v čele výzkumného týmu projektu věnovaného výzkumu potřeb soudobé krajanské komunity vedeného UK Praha (spolu s AV ČR a Nuvit). Doc. Jánská kladně hodnotila pozornost, kterou krajanské politice věnuje v posledních dvou letech vedení MZV, a to nejen v návaznosti na prosincové konference. Právě zmiňovaný projekt podporovaný TAČR, je projekt inspirovaný konkrétními potřebami MZV pro co nejúčinnější nastavení krajanské politiky státu v příštích letech. Vědecká část české diaspory bude v tomto projektu jistě důležitým zdrojem inspirací a současně se bude na výzkumném projektu aktivně podílet.

Za organizaci Czexpats in Science poděkovala ministerstvu zahraničí v závěru konference hlavní moderátorka konference Markéta Kubánková. Poděkovala konkrétně za zájem tuto dimenzi české diaspory pomáhat posouvat blíže k domovu. Poděkovala rovněž za finanční podporu od MZV na rok 2021.

Konference 2020 se účastnilo na cca 150 účastníků, vědců působících v celkem 25 zemích, nejvíce v Německu, Velké Británii, Švýcarsku a USA. V první části programu vystoupil rovněž zvláštní zmocněnec pro krajské záležitosti MZV Jiří Krátký. V návaznosti na hlavní téma konference hovořil o cílech současné krajanské politiky, trendech a o pevném místě krajanů-vědců v moderní vizi podpory MZV. Hovořil o  vytváření nových účinných nástrojů, kterými jsou v této době především sítě (např. Czech.global), o posilujícím efektu synergií mezi jednotlivými skupinami a jejich komunikačními nástroji. Vystoupení uzavřel připomenutím hlavního cíle tohoto směřování, kterým je nastavení moderních přístupů ke krajanské politice. Jedná se o funkční přístupy, které uvedou v praktický soulad příslušné politiky státu se skutečnými potřebami novodobé české diaspory. Vystoupení dalších hostů směřovala již do konkrétních oblastí výzkumu a vědy. Více o konferenci: https://vedavyzkum.cz/z-domova/czexpats-in-science/o-cem-byla-czexpats-vanocni-konference-2020

.