Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Zasedání Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí
Foto: ©MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

O vývoji krajanské agendy jednala Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí

 

V pátek 2. prosince 2022 se v Černínském paláci konalo pravidelné zasedání Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí, které se věnovalo jak shrnutí vývoje krajanské agendy za jednotlivé resorty, tak představení výsledků rozsáhlého výzkumu krajanské komunity a politiky.

Náměstek sekce právní a konzulární MZV ČR Martin Smolek představil členům komise výsledky výzkumu podrobně mapujícího potřeby české krajanské komunity v zahraničí, který si MZV nechalo vypracovat pro vytvoření systematické podpory české diaspory. Na základě závěrů z výzkumu vytvoří MZV novou koncepci ke krajanské politice a přizve ostatní resorty k zapracování jejich hlediska, aby koncepce získala formu, která reflektuje jak posun v potřebách krajanských komunit, tak přesah agendy do několika resortů. Náměstek Smolek dále potvrdil probíhající práci na digitalizaci konzulárních agend či připravenost na případné zavedení korespondenční volby, která tolik Čechům v zahraničí chybí a která však je věcí politického rozhodnutí.

Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV ČR Jiří Krátký informoval komisi o změně podstaty české diaspory ve světě, pro niž je stále více důležité mít možnost vzdělávat děti v českém jazyce a podílet se na politickém dění v ČR.

Tématem tak bylo také rozšíření možností jazykového vzdělávání a uznávání mezinárodního vzdělání v Česku. Komise se také věnovala přesídlení krajanů z Ukrajiny z důvodu válečného konfliktu a jejich zabezpečení v Česku či problematice pozůstalostních řízení při dohledávání potomků v zahraničí.

Zasedání Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí, jejímiž členy jsou MZV, MV, MPSV, MŠMT, MZ, MS,  MK, MPO, se zúčastnili také senátor Raduan Nwelati, nový předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, a poslanec Roman Bělor, předseda Podvýboru pro styk s krajany PS PČR.

Po skončení pracovního jednání se k členům komise připojili i zástupci dalších institucí a organizací, kteří se věnují zlepšování vztahů mezi Českem a českou diasporou v zahraničí a kterým náměstek Martin Smolek a zvláštní zmocněnec Jiří Krátký chtěli poděkovat za jejich aktivní činnost a spolupráci s MZV.

galerie

Zasedání Meziresotní komise pro Čechy žijící v zahraničí_221202

.