Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Czexpats in Science : O přínosech propojování české vědy doma a v zahraničí

 

V samém závěru roku se ve středu 21. prosince 2022 zúčastnil zvláštní zmocněnec Jiří Krátký v pořadí již čtvrtého ročníku „Konference pod stromeček 2022“ – konference mladých českých vědců-expatů pořádané organizací Czexpats in Science v Praze.

Konference mladých českých vědců-expatů již po čtyři roky tradičně přispívá k potřebnému sdílení užitečných zkušeností českých vědců působících v zahraničí. Na tomto fóru čeští vědci a výzkumníci otevřeně hovoří nejen o svých úspěších, ale i o problémech, které maří propojování české vědy doma a v zahraniční.

Organizace Czexpats in Science ve svých sítích propojuje jak české vědce mezi sebou, tak s vědeckými institucemi v České republice. Velmi účinně také pomáhá našim vědcům v zahraničí s obecnou orientací v prostředí domácí české vědy při jejich návratech do vlasti. Jedná se např. o projekt: „Sharing Expats aneb „Sdílením k lepší akademické kultuře“. Další potřebnou linií činnosti jsou „Advokační konzultace“.

„Konference pod stromeček 2022“ byla díky otevřeným tématům opět velmi inspirativní, ať již obsahem jednotlivých prezentací nebo názorovým fórem s možností srovnání vnímání jednotlivých aspektů mezi vystupujícími hosty.

Zajímavé v tomto ohledu bylo i srovnání generační, neboť mezi prezentujícími vědci byli jak zástupci s širokými seniorními zahraničními zkušenostmi, tak i talentovaní vědci na juniorních pozicích. Mezi takové seniorní zástupce vědy patřil bezesporu např. Jiří Zavadil, který dnes působí v International Agency for Research on Cancer v Lyonu, předtím ale dlouho působil v USA, v Anderson Cancer Center v Houstonu a několika významných výzkumných institutech v New Yorku. Jiří Zavadil, kromě velmi zajímavého představení své osobní zkušenosti, dokázal dobře ilustrovat, jak při seniorním zastoupení českých vědců v amerických institucích následně funguje velmi úspěšně i síťová vědecká spolupráce skrze další české vědce v zahraničí a doma. V tomto konkrétním případě se jednalo o síťové vědecké spojení mezi New Yorkem a Prahou. Českou vědeckou institucionální základnu na konferenci zastupovala rektorka Karlovy univerzity Milena Králíčková, která se této role ujala na místo původně avizované a omluvené předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové. M. Králíčková ocenila přínosy organizace Czexpats in Science v mapování cest české vědy v zahraničí a v propojování zahraniční vědy s domácím prostředím.

Samotná organizace Czexspats in Science má za sebou v roce 2022 velmi úspěšný rok a vývoj. Kromě toho, že se její zástupci účastnili výzkumného projektu TAČR/MZV ČR „Nové přístupy ke koordinaci krajanské politiky“, prošla organizace Czexspats in Science v roce 2022 zásadním posílením.  Došlo k její další profesionalizaci jmenováním ředitele organizace. První profesní stálý ředitel, který nastupuje do čela organizace od začátku roku 2023, bude zodpovědný za prosazování hlavní vize organizace, řízení jejího běhu a aktivity. Bude odpovědným za finanční plánování a naplňování strategických cílů.

Druhým významným posunem v organizaci za rok 2022 je, že došlo k zásadnímu posílení jejího systémového financování i financování formou crowdfoundingu. Mezi podporovatele organizace patří téměř od samého začátku její existence rovněž MZV (od r. 2019). V covidovém roce 2021 MZV organizaci podpořilo finančně v rámci krajanských dotací. MZV tento současný významný předěl mezi dobrovolnou a profesní formou práce v organizaci v roce 2022 velice vítá. Zájem sponzorů svědčí o rostoucím významu organizace jako výjimečné vědecké platformy užitečné pro čím dál širší skupinu českých vědců a české vědy.

Schopnost posouvat úroveň vědy díky zahraniční zkušenosti a také ji vracet ze zahraničí zpět do ČR je u této organizace obdivuhodná. MZV ČR přeje organizaci hodně úspěchů v roce 2023.

.