Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Zakončení oslav 150 let Školského spolku Komenský, Roku vídeňských Čechů a Slováků a předání ocenění
Foto: ©MZV ČR, Školský spolek Komenský
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyvrcholení oslav a předání ocenění za dlouhodobou práci ve prospěch krajanského hnutí ve Vídni

 

Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Jiří Krátký se v úterý 8. listopadu 2022 ve Vídni zúčastnil slavnostního vyvrcholení roku 2022 věnovaného 150. výročí české školy ve Vídni a Roku vídeňských Čechů a Slováků. Součástí slavnostní akce konané v plně zaplněném divadelním sále Školy J. A. Komenského bylo ocenění práce celé plejády osobností vídeňského krajanského života. „Čestnou plaketu J.A. Komenského“.

Jako „ocenění za dlouholetou záslužnou práci ve výchově a vzdělávání mládeže a za obětavou činnost ve prospěch a rozvoj krajanského hnutí ve Vídni“ obdržel při této příležitosti z rukou předsedy školského spolku ing. Karla Hanzela rovněž zvláštní zmocněnec Krátký. Jak následně Jiří Krátký zdůraznil, plaketu J. A. Komenského k 150. výročí založení vídeňské školy vnímá jako ocenění všech představitelů českých vládních institucí, které se systematicky a dlouhodobě věnují podpoře vídeňských Čechů.

Po boku rakouské spolkové ministryně školství Susanne Raab se slavnostní akce zúčastnili rovněž oba zplnomocnění velvyslanci Česka a Slovenska, Jiří Šitler a Peter Mišík. Akce se rovněž zúčastnili jednotliví členové Rakouské menšinové rady a řada dalších vysokých představitelů rakouského a českého kulturního života. O významu a popularitě akce svědčí i to, že divadelní sál Komenského školy s kapacitou 300 osob byl zaplněn do posledního místa.

V projevech hlavních hostů zazněl, kromě ocenění výsledků práce školy a jejího vlivu na utváření vídeňské kultury, především důraz na poselství školy v roli trvalého mostu přirozené historické i moderní česko-rakouské bilaterální relace. Rakouská ministryně školství opakovaně ocenila vřelou atmosféru oslav a pozitivní celospolečenské vnímání vídeňských Čechů a jejich školské instituce. Naplnění moderního poslání školy, spočívající v šíření znalosti cizích jazyků sousedních národů je klíčem k pochopení společné evropské identity, zdůraznila ministryně školství ve své poslední větě projevu, doplněném přáním, aby co nejvíce dětí a mladých lidí mohlo vyrůstat v takovémto bohatém multijazykovém prostředí.

 

galerie

Závěr roku vídeňských Čechů 2022

.