Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

4. konference českých škol Austrálie a Nového Zélandu

 

Ve dnech 25. - 26. května se v Adelaide konala 4. konference českých škol Austrálie a Nového Zélandu. Konference se pravidelně konají každé dva roky. Letošního ročníku se zúčastnil i zmocněnec pro krajanské záležitosti Ing. Jaroslav Kantůrek.

Účastníky konference byli pedagogové českých škol v Adelaide, Sydney, Melbourne, Brisbane, Perthu, Canbeře, Wellingtonu, Taurangy a Aucklandu. Prezentována byla rovněž škola v novozélandském Dunedinu, byť její zástupce nemohl být přítomen. Konference se účastnily i slovenská škola v Adelaide a Sydney. Zvláštním hostem konference byl Ing. Jaroslav Kantůrek, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV ČR. Konferenci zahájil velvyslanec ČR v Austrálii  Martin Pohl, přítomna byla i generální konzulka ČR v Sydney Hana Flanderová. V průběhu konference došlo ke spojení se zástupkyní Domu zahraniční spolupráce PhDr. Olgou Vlachovou prostřednictvím Skypu.

První den konfernce v odopledních a večerních hodinách proběhly praktické ukázky výuky a metodiky učitele vyslaného ke krajanské komunitě v Adelaide (PhDr. Jiří Kostečka) a diskuse o klasických a moderních formách výuky s akcentem na bilingvní studenty. Proběhla ukázka tří hodin s různým zaměřením - od nejmenších studentů/předškoláků až po nejstarší studenty (8-11 let).

V druhý den konference proběhla prezentace zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV ČR Ing. Jaroslava Kantůrka, s akcentem na možnosti spolupráce se školami v zahraničí, zejména pokud jde o finanční podporu MZV ČR a ostatních českých institucí, a využití Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v dalších letech.

Následovala prezentace jednotlivých škol, jejich aktivit a společných akcí, které v průběhu uplynulých dvou let školy organizovaly. Všechny školy jsou velmi aktivní a jak učitelé, tak dobrovolníci z řad rodičů participují velmi intenzivně. Kromě klasických akcí (Mikuláš, Velikonoce, Vánoce) školy organizují větší akce rovněž pro ostatní děti – tábory, školy v přírodě, lyžařské kursy apod. V průběhu působení vyslaného učitele se podařilo zajistit jeho účast na akcích tohoto typu na Novém Zélandu, což bylo hodnoceno jednoznačně pozitivně.

Školy z Nového Zélandu prezentovaly společnou knihu Anička a Honzík vyprávějí aneb rok na Novém Zélandu, kterou vytvořily děti společně s učiteli a která právě vyšla. Kniha je dvojjazyčná a ve dvanácti kapitolách popisuje život dětí na Novém Zélandu, který se od života dětí v Čechách liší (“obrácená” roční období, novozélandské svátky apod.). Kniha je doplněna obrázky jednotlivých aktivit. Na publikaci knihy rovněž přispěl Generální konzulát ČR v Sydney.

V průběhu odpoledního bloku proběhla rovněž videokonfernce s PhDr. Olgou Vlachovou z Domu zahraniční spolupráce, v rámci které byly prodiskutovány možnosti dalšího působení vyslaného učitele (možnost Skypové výuky ve vzdálených oblastech, cestování a návštěvy dalších škol v Austrálii a na Novém Zélandu, kritéria pro budoucí výběr dalšího učitele). Školy měly rovněž enormní zájem na užší spolupráci v oblasti zajištění výukových materiálů, které by mohly sdílet.

Podvečer před zakončením konference byl věnován sdílení nápadů na nové výukové postupy a hry, které školy do svých učebních plánů zařazují. Značný prostor byl věnován i aktivitám plánovaným v souvislosti s oslavou 100. výročí založení Československa a další možné spolupráce s Generálního konzulátu ČR v Sydney a  zastupitelského úřadu ČR v Canbeře při organizaci vystoupení českých umělců v Austrálii a na Novém Zélandu V průběhu konference proběhl přímý vstup do krajanského rozhlasového vysílání rádia SBS.

 

Konference českých skol v Austrálii a na Novém Zélandu

Konference českých skol v Austrálii a na Novém Zélandu

.