Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

X. Mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku „Bohemistika 2021, Prostor pro setkávání jazyků, literatur a kultur“

 

Vedoucí samostatného krajanského oddělení Jiří Krátký se na Filozofické fakultě Karlovy univerzity spolu s kolegy krajanského oddělení zúčastnil zahájení X. Mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku, nazvaném „Bohemistika 2021, Prostor pro setkávání jazyků, literatur a kultur“.

Sympozium se konalo v rámci 64. ročníku LŠSS ve dnech 10. -14. srpna 2021 v Praze. Ve svém vystoupení J. Krátký hovořil o činnosti MZV při podpoře českého jazyka v rámci krajanské agendy v minulých dvou letech, ale především o klíčovém významu českého jazyka mezi krajanskou komunitou pro uchování jejího aktivního propojení s vlastí. Sympozium ukázalo na velmi pozitivní signál, neboť je zřejmé, že o vysoce odbornou péči o český jazyk projevují zájem na vědecké úrovni rovněž přímí zástupci krajanské komunity v zahraničí. Důkazem toho byla osobní účast krajanů – učitelů českého jazyka v českých školách např. z Chicaga. Další se účastnili formou on-line. Početná byla přirozeně osobní účast zástupců bohemistických pracovišť z Německa, Rakouska, Polska, Itálie, Velké Británie, Finska, Švédska, Rumunska, Egypta, USA, Tchaj-wanu a Číny. Vysoká osobní účast byla vzhledem k cestovním podmínkám pro pořadatele z Karlovy univerzity příjemným překvapením. Letní sympozium se konalo z iniciativy propagátorky českého jazyka Doc. I. Bozděchové a ředitelky Ústavu bohemistických studií a Letní školy slovanských studií FF UK Mgr. Svatavy Škodové. O významu českého jazyka přesahujícího hranice vlasti hovořili ve svých vystoupeních rovněž Doc. Michal Pullmann, děkan FF UK a Prof. Václav Pavlíček, předseda správní rady „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“. Akce měla zasloužený ohlas.

.