Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Trauttmannsdorský palác
Foto: mzv
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zasedání komise MZV pro rozdělení finanční podpory krajanské činnosti pro rok 2021

 

Dne 7. 10. 2020 se v Trauttmansdorffském paláci (sídlo krajanského oddělení MZV ČR) sešla pracovní komise pro posouzení žádostí krajanských spolků o peněžní dary do zahraničí pro rok 2021. 

V rámci prvního roku (2021) již čtvrtého pokračování pětiletého Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (usnesení vlády č. 926 ze 14. září 2020) rozhodovala komise o rozdělení 42 milionů Kč na podporu více než 700 krajanských projektů, které zaslalo 289 spolků z 52 zemí světa.

Největší část podpory (49%) získají krajanské kulturní projekty, následuje podpora aktivit sobotních českých škol v zahraničí (43%). Zbylá část podpory bude poskytnuta na nezbytnou údržbu krajanské infrastruktury a budov v majetku spolků.

Teritoriálně bude největší část podpory směřovat v roce 2021 ke krajanským spolkům a českým školám v Evropě (53%), následuje Severní a Jižní Amerika (33%), Austrálie a Nový Zéland (9%), Asie (3,5%) a Afrika (0,3%).

V krajansky velmi diverzifikované Evropě bude největší část poskytnuta krajanským spolkům v zemích západní Evropy, kde se nachází největší počty českých škol, a která je také v posledních dvaceti letech nejčastějším cílem studijní i pracovní mobility mladých lidí s rodinami (68% financí pro Evropu). Druhou významnou oblastí podpory v Evropě je oblast Balkánu a jihovýchodní Evropy s tradiční historickou českou komunitou od doby Rakouska-Uherska (17%).  Následují země střední Evropy - země Visegradu (7%) a východní Evropy (6,2%).

Výsledný návrh komise na rozdělení krajanských darů se stane v příštím měsíci součástí materiálu předkládaného ke schválení vládě. O konkrétní výši přidělených financí pro rok 2021 budou krajanské spolky informovány po schválení navrženého rozdělení vládou a přidělení státního rozpočtu na začátku roku 2021 tradičně prostřednictvím místně příslušných českých zastupitelských úřadů. V případě dotazů mohou krajanské spolky  také kontaktovat přímo krajanské oddělení: zkz@mzv.cz.

.