Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Program podpory českého kulturního dědictví na léta 2016–2020 (usnesení vlády)

 

Usnesením ze 13. května 2015 č. 348 schválila vláda České republiky pokračování programu podpory českého kulturního dědictví na nadcházejících pět let.
Program navazuje na dva  předcházející pětileté cykly (2006 až 2010 a 2011 až 2015). Na jeho naplňování se podílejí Ministerstvo zahraničních věcí (MZV), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)  a  částečně i Ministerstvo zdravotnictví (MZdr).

Program je zaměřen zejména na podporu  vzdělávacích aktivit směrem ke krajanům (krajanská stipendia, jazykové kurzy v Dobrušce, metodické pobyty, vysílání učitelů ke krajanským komunitám), na podporu kulturních projektů krajanských spolků, na pomoc při opravě a údržbě krajanských spolkových objektů, a v tomto novém cyklu zejména na výuku českého jazyka a literatury v zahraničí. Ta probíhá ve dvou okruzích – jednak v lektorátech na zahraničních univerzitách a dalších vzdělávacích institucích a jednak v rámci zájmového vzdělávání v češtině pro nejmenší, předškolní a školní dětí.

Výuka mladé generace se děje pod záštitou stávajících spolků nebo v rámci nově vzniklých specializovaných spolků, tzv. českých škol, jichž je po světě již více než padesát. Někteří poskytovatelé vzdělání v zahraničí se sdružují ve spolku Česká škola bez hranic, jiní fungují samostatně. MŠMT stanovilo přesná kritéria, na základě kterých se tyto spolky mohou ucházet o Smlouvu o poskytování vzdělání v zahraničí podle § 38 odst. 5 a 6 školského zákona.

 

Ke stažení:

Usnesení vlády ze 13. května 2015 č. 348

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRA9WN9U2W6

Příloha 1

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRA9WN9U46H

Příloha 2

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRA9WN9U6CS

.