Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Argentina

 

Argentina

BUENOS AIRES  (hlavní město Capital Federal a provincie Buenos Aires):

COLECTIVIDAD CHECA EN ARGENTINA – ČESKÝ DŮM
Český spolek v Argentině – Český dům

Předseda: Ricardo Basovnik, sídlo na předměstí Buenos Aires (Choele Choel 52, Valentin Alsina), spolková činnost se odehrává také v prostorách Univerzity J.F. Kennedyho v Buenos Aires, kde sdružení vede v rámci zřízené katedry bohemistických studií také kursy českého jazyka s účastí lektora vyslaného MŠMT ČR.

Choele Choel, 052
B1822DPB, Valentin Alsina, Lanus (Prov. Buenos Aires)
předseda: Ricardo Guillermo Basovnik
Tel.: 00541142181080
E-mail: info@cesky-dum.com.ar
www.cesky-dum.com.ar

           

Průvodce(Turistika, Prohlídka měst): Mario Matoušek

Tel: 15-67-62-84-38

Email: mariomatousek@yahoo.com.ar 

CONJUNTO DE DANZAS FOLKLORICAS DE LA REPÚBLICA CHECA – SOKOL
Soubor lidových tanců České republiky – Sokol

Sdružení s třicetiletou tradicí, od roku 2002 samostatné, předtím působilo jako součást spolku Sokol ve Villa Domínico (provincie).
Ředitelka: Ana Souchop
Tel.: 005411 49212127, E-mail: info@conjuntosokol.com.ar
Web: www.conjuntosokol.com.ar + facebook

UNIÓN GIMNASTICA SOKOL
Tělovýchovná jednota Sokol

Nejstarší sdružení českých krajanů v Buenos Aires a okolí, založeno v roce 1926 (první Sokol jako takový již v roce 1908), působí na buenosaireském předměstí Villa Domínico, vlastní historické sídlo sestávající ze spolkového domu (kanceláře, společenský sál) a tělocvičny, které jsou díky příspěvkům MZV ČR postupně rekonsturovány.
Předseda: Nestor Scoffano
Tel.: 005411 4206 4379, Sl. Ivana Batka – tajemnice
E-mail:sokol_dominico_arg@hotmail.com

CENTRO CULTURAL CHECO EN ARGENTINA
České kulturní centrum v Argentině

Organizace sestávající de facto jen z několika málo osob zajímajících se o českou klasickou hudbu, sdružení je však velmi aktivní na poli šíření české hudby v Buenos Aires (pořádání pravidelných hudebních recitálů z děl českých mistrů ve spolupráci se zastupitelským úřadem ČR – cca čtyři až pět akcí ročně), ředitelka sdružení navíc připravovala jednou týdně na vlnách veřejnoprávní Radio Nacional Clásica pravidelné hodinové vysílání o české hudbě
Ředitelka: Ana María Janků
Tel.: 005411 59015382 
E-mail:centroculturalcheco@hotmail.com

CENTRO CULTURAL JOHANNES AMOS COMENIUS
Kulturní centrum Jana Amose Komenského

Organizace zastoupená komenioložkou paní Helenou Voldánovou, překladatelkou vybraných děl J.A. Komenského do španělštiny. Kromě toho překládá díla dalších českých autorů (Seifert, Holan aj.).
Ředitelka: (nový předseda spolku prozatím nebyl zvolen)
E-mail:centrocomenius@yahoo.com.ar , helenavoldan@yahoo.com.ar
 


CHACO (provincie na severu Argentinské republiky):

UNIÓN CHECOSLOVACA, CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA
Československá kulturní, sociální a sportovní jednota

Organizace působící ve druhém nejvýznamnějším městě provincie Chaco Presidencia Roque Saenz Peña. Jednota vlastní nemovitost na okraji města, která zahrnuje budovu historické české školy (vyhlášeno radnicí města kulturní památkou), společenský sál a rozlehlý pozemek, který vedení organizace plánuje využívat pro sportovní a jiné účely v zájmu celé obce. Při spolku působí hudební soubor Malá Strana a taneční soubor Moravanka. Krajané v Chaku představují velmi starou a početnou přistěhovaleckou skupinu (město Presidencia Roque Saenz Peña založeno 1912, první Čech se ve městě usídlil již v roce 1913). Češi zavedli v oblasti Chaka pěstování bavlny (jeden z přistěhovalců dorazil do oblasti z amerického Texasu), které je dodnes významnou zemědělskou surovinou, kterou provincie produkuje. Češi v Chaku prosluli také jako organizátoři družstevnictví, Čechy založená Cooperativa La Unión patřila ve dvacátých a třicátých letech XX. století k ekonomicky nejúspěšnějším v celé provincii. Většina Čechů v organizaci je původem z Jižní Moravy (oblast Velkých Bílovic).
Předseda: Silvia Noemi Kniz
Tel.: 0054037 429757, E-mail: unionchecoslovaca@ymail.com, robertobubenik@yahoo.com.ar,

Web: www.unionchecoslovaca.org + facebook

COLECTIVIDAD CHECOSLOVACA (Las Breñas)
Československý spolek Las Breñas

Organizace působí ve městečku Las Breñas nedaleko města Presidencia Roque Saenz Peña, velmi úzce spolupracuje s Unión Checoslovaca, její existence vyplývá z potřeb spolkového života v relativně izolované oblasti. Při spolku působí taneční soubory Sokol a Ballet Maminka.
Přeseda/presidente:  Beatriz Franta (zástupce předsedy: Fabián Kutalek)

Tel:03731-15-508-406

Secretaria:Flaviana Danisa Brezik

tel: 03731 – 15 – 501 – 649

Adresa/dirección:Bº Fuerte Esperanza mZ 74 PC8, Las Breňas, C  h a c o


ASOCIACIÓN CIVIL CHECO-ESLOVACA
Česko – slovenské občanské sdružení „Bratři všichni“

Působí v hlavním městě provincie Chaco Resistencia, relativně mladá organizace, která se snaží soustředit potomky Čechů pocházejících z Presidencia Roque Saenz Peña o okolí, odkud přesídlili do Resistencie hlavně kvůli lepším životním podmínkám a lepším pracovním příležitostem.
Přeseda/presidente: Mirta Romeu de Klepacek

Tel: 03722 – 446-657   

E-mail: omvasekk@yahoo.com.arCHUBUT (provincie na jihu Argentinské republiky):


ASOCIACIÓN DE CHECOS Y ESLOVACOS DE COMODORO RIVADAVIA „NÁŠ DOMOV“
Sdružení „Náš domov“  Čechů a Slováků  v Comodoro Rivadavia

Spolek v jihoargentinské Patagonii, založen až v roce 1994 potomky přistěhovalců z let 1911 - 1913 a poté z let dvacátých a třicátých (objev nalezišť ropy). Spolkový život této malé komunity není příliš intenzívní, komunita patagonských Čechů je značně izolovaná kvůli geografické vzdálenosti.

Přeseda/presidente:Verónica Hajek

Adresa/dirección:Alvear 544, 9000-Comodoro Rivadavia 

Secretario: Irina Svoboda   tel: 297-1540-14461

e-mail:nasdomovcr@gmail.com     

 

 

SANTA FE (vlastní město Santa Fé a přilehlá stejnojmenná provincie):

ASOCIACIÓN HOGAR CHECOSLOVACO
Asociace Československý domov

Krajanská organizace se sídlem ve městě Rosariu, po Buenos Aires druhém nejlidnatějším a nejprůmyslovějším městě Argentiny.
Místopředseda: Ivan Daniel Ferroni
Tel.: 0054 341 464 8859, E-mail: ivanferroni@hotmail.com asocchecoslovacarosario@hotmail.com 

CENTRO CHECO Y ESLOVACO DE SANTA FÉ
Centrum Čechů a Slováků v Santa Fé

Krajanská organizace ve druhém největším městě provincie Santa Fé, organizace spolupracuje významně s dalšími místními národními krajanskými organizacemi, organizuje řadu kulturních akcí.
Předseda: místo aktuálně neobsazeno; adresa: Av. Lopez y Planes 3925, 3000 Santa Fe
Tel: 0054 0342 452 7249
E-mail.:centrochecosf@gmail.com

 


CORDOBA (provincie Córdoba, střední Argentina):

COLECTIVIDAD CHECA DE VILLA CARLOS PAZ
Česká komunita ve Villa Carlos Paz

Relativně málo početná komunita působící v turistickém středisku provincie Córdoba, městě Villa Carlos Paz. ZÚ po úmrtí předsedkyně paní Králíčové ztratil se sdružením konktakt.MENDOZA (hlavní město provincie Mendoza a okolí, západní Argentina):

CASA CHECO-ESLOVACA DE CUYO
Česko-slovenský dům z regionu Cuyo

Relativně málo početná komunita, která však aktivně spolupracuje s honorárním konzulátem ČR v Mendoze, honorární konzul pan Fabián Raúl Meilán se dlouhodobě snaží o větší zviditelnění krajanského spolku na úrovni provincie.
Předsedkyně: Maria Susana Vaňek
Tel.: 0054/261 4274274 /4245053 E-mail: susanavaniek@hotmail.com

OBERA (provincie Misiones v severovýchodním cípu Argentiny):

COLECTIVIDAD CHECA DE MISIONES
Český spolek v Misiones

Velmi aktivní krajanská organizace se sídlem ve městě Oberá.Spolek vznikl teprve nedávno z iniciativy jeho současné předsedkyně Sylvy Berkové, která členy historické původní české imigrace v regionu „objevila“ v devadesátých letech (sami čeští přistěhovalci a jejich potomci se identifikovali jako Rakušané nebo Němci). Spolek začal v posledních letech rozvíjet intenzivní činnost a dnes patří k nejaktivnějším skupinám přistěhovalců v Oberá. Tento krajanský spolek vlastní stavbu na pozemku o rozloze 1225 m2 pronajatém od města Oberá na dobu 99 let v areálu tzv. Parku přistěhovalců. Stavba národního domu „Mamienka“ byla v hrubých rysech dokončena v roce 2007. Vláda ČR na jeho výstavbu poskytla finanční dar 3 mil. Kč a krajanskému spolku ji osobně předal tehdejší premiér J. Paroubek v březnu 2006. Město Oberá, svými aktivitami a zejména přítomností většiny krajanských komunit, které žijí v Argentině, je prakticky kulturním a společenským centrem argentinského přistěhovalectví. V Oberá se každoročně organizuje Národní festival imigrantů (Fiesta Nacional del Inmigrante), který je svým rozsahem (trvá dva týdny) největší svého druhu v Argentině a pravděpodobně i v celé Latinské Americe. Celá akce je přenášena celoplošnou veřejnoprávní televizní stanicí Canal 7 prakticky do všech zemí Latinské Ameriky. Na akci se nepodílí jenom jednotlivé krajanské komunity, ale v řadě případů i jejich země původu tím, že vysílají na tuto akci kulturní soubory a skupiny pro prezentaci svých zemí. Vedení města Oberá má vypracován program rozvoje tohoto festivalu a jeho tradici, která trvá již tři desítky let, staví i strategii rozvoje města a regionu. Město Oberá za tímto účelem vybudovalo Park národů, který je kulturním a společenským centrem nejenom krajanských spolků, ale i města jako takového. V areálu parku má každý krajanský spolek vybudován svůj národní dům, který je zároveň kulturním symbolem dané země. Tyto národní domy fungují celoročně, mnohé z nich jako významná společenská centra města. V Parku národů mají své sídlo krajanské spolky z Itálie, Španělska, Řecka, Švýcarska, SRN, Francie, Ruska, Ukrajiny, skandinávských zemí, Japonska, Brazílie, Paraguaye, Polska, Sýrie  a další.
Předsedkyně Českého spolku v Misiones: Rosalia Zylka
Tel.: 0054/03755 425 928, e-mail: sylvaberkova@yahoo.com.ar
Web: www.colectividad-checa.com.ar

 

 

 

 

 

 

.