Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Indie

 

I N D I E

Historie:
Během 20. a 30. let minulého století se vedle misionářů z českých zemí nacházeli v Indii a v okolních zemích zejména krajané, kteří pracovali pro Baťovy podniky v Asii a někteří zde prožili i 2. světovou válku. Většina „baťovců" po 2. světové válce odešla do Ameriky, Kanady či Austrálie. Jen hrstka se jich po válce nevrátila do komunistického Československa a zůstala v Indii. Dnes je v Indii trvale usazeno jen velmi málo krajanů, jde většinou o provdané krajanky, další skupinou jsou Češi dlouhodobě pobývajících v Indii, kteří zde pracují či studují. Číselný odhad cca 40-50 osob.

Pozn.: V roce 1932 povolal T. Baťa do Indie řadu obuvnických odborníků i lidí podpůrných profesí (lékaři, kněží), v Kalkatě a okolí (Batanagar) bylo cca 150 Čechů, v Bombaji cca stovka baťovců. Za 2.sv.v. počet Čechů v Bombaji vzrostl na cca jeden tisíc, tamní čs. konzulát byl jediným reprezentantem ČSR pro celou JV Asii a organizoval pro krajany ze 17 států, kteří přibyli do Bombaye, pomoc a obhajobu jejich zájmů. Byli to většinou odborníci z Baťových a Škodových závodů - inženýři, manageři, lékaři, technici, obchodníci i bohoslovci. Organizovali v Indii válečnou výrobu, podporovali Červený kříž, řada odešla do čs. zahraničního vojska.

 

Společnosti přátel:
V Indii neexistuje organizovaná krajanská komunita, pouze společnosti přátel.Jednotlivci, indičtí občané, s přátelským vztahem k ČR se setkávají neformálně, neorganizovaně, síť společností přátelství zanikla nebo se transformovala v jiné subjekty (viz Cinecentral). Funguje pouze pobočka společnosti přátelství v Bombaji (Mumbai).

 

INDO - CZECH CULTURAL SOCIETY (ICCS) - INDICKO - ČESKÁ KULTURNÍ SPOLEČNOST (Mumbai)
Společnost oslavila v srpnu 2008 50. výročí založení. Potýká se s vysokým věkem členů a nedostatkem mladých následovníků, aktivity jen příležitostné.Mumbajská pobočka je posledním fungujícím sdružením z bývalé sítě poboček ICCS.

Indo - Czech Cultural Society
c/o Mumbai Press
11, Bombay Mutual Annexe
17, Rustom Sidhwa Marg
Fort, Mumbai - 400 001
Tel/ fax: +9122/2266 4104
Předseda: A. K. Nair (tel.: +9122/5633 6451, fax: +9122/5633 6450)
Místopředseda: K. Shaker
Kontaktní osoba: Mr. Rohit Mehta

CINE CENTRAL (Kalkata)
Společnost zaměřená na propagaci filmové kultury střední Evropy v Bengálsku. Převzala kulturně propagační aktivity zaniklé kalkatské pobočky Indicko-české kulturní společnosti, pořádá festivaly českého filmu.
2 Chowringhee Road
700013 Calcutta
Tel.: +9133/2228 7911, fax: +9133/2228 8584, e-mail: cinecentral@hotmail.com
Předseda: Sadhan Chakraborty

 

P a r t n e r s k é s p o l e č n o s t i v Č R :

 

ČESKO - INDICKÝ SPOLEK (ČIS)
Orientální ústav ČAV
Pod vodárenskou věží 4
182 08 Praha 8
Internetová stránka: http://indie.webpark.cz
Jednatel: Karel Černík

SDRUŽENÍ PŘÁTEL INDIE
Indologický ústav UK
Celetná 20
116 42 Praha 1
Předseda: Jaromír Skřivánek, tel.: 283 930 470
Tajemnice: Mgr. Iva Levá, tel.: 775 612 070, 607 712 070; e-mail: iva.leva@seznam.cz

Publikační činnost: Bulletin Sdružení přátel Indie

KONTINENTY
Sdružení pro spolupráci se zeměmi Afriky, Asie a Latinské Ameriky
Vítkova 13
186 48 Praha 8
Tel.: 261 222 553, e-mail: kontinen@bon.cz
Předsedkyně: PhDr. Zdena Marečková

 

 

 

 

.