Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kanada

 

Základní informace

Současné celkové odhady osob s českým či československým původem se pohybují mezi 80 000 až 100 000 osob, některé hovoří až o 150 000 osob. Z hlediska posledních statistik (2011) se k češtině jako mateřskému jazyku hlásí cca 23 500 osob. K českému původu přihlásilo cca 98 000 osob a k československému 37 000 osob. 

Krajanské spolky se soustředí zejména do větších měst (Toronto a okolí, Montreal, Edmonton, Calgary a Vancouver).

Krajanské organizace

 

ČESKÉ A SLOVENSKÉ SDRUŽENÍ V KANADĚ (ČSSK)
(CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION OF CANADA)

Spojení na ústředí lze uskutečnit prostřednictvím Radmily Locherové, předsedkyně torontské pobočky ( tel.: +416/925 2241, fax: +416/925 1940, e-mail: ustredi@cssk.ca nebo toronto@cssk.ca ). K 31. prosinci 2010 mělo ČSSK celkem 542 registrovaných členů.

Adresa: P. O. Box 564
3044 Bloor Street West
Toronto, ONT M8X 2Y8

Vedení Asociace:      
Předsedkyně: Marie Fuchsová, dosavadní předsedkyně montrealské pobočky, byla zvolena na 64. kongresu ČSSK, červen 2013
První místopředa: Dušan Králík
Místopředsedové: Edward Brabec (Edmonton), Štefan Horný (Montreal),
Jednatelky: Soňa Metcalfová, Barbara Sherriffová
Pokladník: Helena Flacková, zástupkyně Hana Samerová
Výkonný výbor: František Ječmen, Miloš Krajný, Markéta Rešovská
Revizní komise: Martin Červeňan, Vilém Kun
Smírčí komise: Jiří Kořistka, Josef Dobrovolný, Jan Drábek

www.cssk.ca

Pobočky a jejich předsedové (předsedové jsou současně členy Výkonného výboru ČSSK

CALGARY
Božena Kellnerová:
E-mail: calgary@cssk.ca, bkellner40@gmail.com

EDMONTON
Edward R. V. Brabec
E-mail: edmonton@cssk.ca

KITCHENER – WATERLOO – GUELPH
Ludmila Dejmková
E-mail: kitchener@cssk.ca

LONDON
Josef Mára
E-mail: london@cssk.ca

MONTREAL
Míša Fuchsová
Telefon: +1 (514) 737 8325,
E-mail:  montreal@cssk.ca

OTTAWA
Ladislav Kubát
E-mail: ottawa@cssk.ca

TORONTO
Radmila Locherová
E-mail: toronto@cssk.ca

VANCOUVER
Zdenka Beranová Křížová
E-mail: vancouver@cssk.ca

WINNIPEG
Míša Gogelová (zastupující) mishagogela@shaw.ca

 

ČESKOSLOVENSKÁ PODPORUJÍCÍ JEDNOTA 
(CANADIAN CZECHOSLOVAK BENEVOLENT ASSOCIATION, CCBA)

Nejstarší krajanská organizace v Kanadě, založená v roce  1913, pod její záštitou vzniklo ČSSK a převzalo většinu její integrační agendy (pomoc novým přistěhovalcům).  Nyní je Jednota zaměřena na kulturně-vzdělávací a společenské vyžití krajanů v Manitobě, vyučuje český jazyk každý čtvrtek pod vedením Heleny Stelsovske, helstel@shaw.ca. CCBA vydává publikaci Říčka (viz krajanský tisk níže).

Předseda: Joe Dobrovolny
E-mail: joedob@cci-mb.ca
majersky@shaw.ca (Giselle Majersky) 
Adresa.  154 McKenzie St.
Winnipeg, Manitoba, R2W 5A2
www.czechslovakbenevolentassoc.ca
Místní internetová stránka pro komunitu:     http://socs.mkolar.org/oznamW

 

SPOLEČNOST PRO VĚDY A UMĚNÍ (SVU)
(CZECHOSLOVAK SOCIETY OF ARTS AND SCIENCES)

SVU pořádá odborné přednášky, organizuje koncerty českých umělců, za pomoci stážistů na Wirth Institute for European studies pořádá kurzy českého jazyka pro dospělé a děti, podporuje provoz Českého a slovenského pěveckého souboru v Edmontonu, podporuje operní a činoherní představení českých autorů pro českou komunitu i  pro kanadskou veřejnost. Pomáhá autorům s publikační činností.

Předseda: Pavel Jelen

Adresa: P.O. Box 52140,
Edmonton, AB
T6G 2T5, Canada
Telefon: (780) 435-8817 – předseda
Fax: (780) 492 8914
E-mail: board@svu-edmonton.org (výbor)
psjelen@interbaun.com (předseda)
www.svu-edmonton.org

Pobočka Edmonton:

Předseda: Jelen
E-mail: pjelen@afns.ualberta.ca

ČESKÁ OBCHODNÍ ASOSIACE
(Czech Business Association of Canada, CBAC)

CBAC vznikla v roce 1999 a zabývá se vytvářením oboustranných obchodních a investičních příležitostí pro firmy v České republice a Kanadě.

Předseda: Karel Hofman
Místopředseda: Alena Poremsky
Jednatel: Kristyna Rempel
Adresa: 205, 259 Midpark Way S.E., Calgary, Alberta
T2X 1M2  Canada
Telefon: 403-264-5150
Fax: 403-938-5150
E-mail: info@cbaconline.ca
www.cbaconline.ca

BESEDA MONTREAL 
(Canadian Czech and Slovak Culture and Folklore Centre)

Pořádání kulturních akcí, výuka folklorních tanců, výuka češtiny a slovenštiny.

Předseda: Vítězslav (Victor) Vonka
Místopředsedkyně: Elena Kováčová
Adresa: 62A, rue Labelle, # 109
Laval, Quebec, Canada H7N 2S3
Telefon: 450 662 3717 nebo 450 667 6702,

Fax:450 662 6096,
E-mail: info@beseda.ca
www.beseda.ca

 

KOMENSKÉHO INSTITUT
(COMENIUS INSTITUTE MONTREAL)

Předsedkyně:  Alice M. Holman
Místopředsedkyně: Vesna Alince
Adresa:  4595 Montclair Ave.
Montréal, QUE H4B 2J8
Telefon: 514-482 0315,
Fax: 514/482 0894,
E-mail: comenius@sympatico.ca
 

HEARTS OPEN TORONTO (HOT)

Nevládní organizace registrovaná v dubnu 2006 (Ontario C.N. 1687 055) zaměřená na spojení kulturních a charitativních aktivit.

Předsedkyně: Zuzana Hahn
Adresa: 401 Richmond St. W.
Toronto
Telefon: 647/228 2407,
E-mail: zuz@rogers.com
www.heartsopen.ca

 

MASARYKŮV ÚSTAV
(MASARYK MEMORIAL INSTITUTE, MMI)

Masaryk Memorial Institute (MMI) je kanadská krajanská charitativní organizace se sídlem v Torontě. Slouží občanům českého a slovenského původu žijícím v Kanadě již od roku 1945 a má bohatou kulturní historii v krajanské komunitě. Hlavním účelem MMI je propagovat české a slovenské kulturní dědictví, udržovat český a slovenský jazyk v komunitě a všeobecně podporovat spolupráci mezi Kanadou a Českou a Slovenskou Republikou. V neposlední řadě se snaží informovat kanadskou veřejnost o kulturních zvycích, dějinách a přínosu českých a slovenských usedlíků pro kanadskou společnost. Mezi nejdůležitější aktivity MMI patří Česká škola s výukou češtiny pro děti 4 - 12 let, každoroční oslavy Česko-Slovenského dne konané vždy každou třetí červnovou neděli, Mikulášská besídka pro děti, vánoční a velikonoční trhy a další kulturní akce jako jsou koncerty, literární večery, plesy atd.

Významnou součástí činnosti MMI je vydávání čtrnáctideníku Nový domov (od roku 1950), jednoho z největších kanadských krajanských deníků. MMI rovněž provozuje českou restauraci v Masaryktownu: (tel. (416) 289-0283, www.praguerestaurant.com)

Adresa: 450 Scarborough Golf Club Rd.
Toronto, ON M1G 1H1
Telefon: 416- 439-4354,
fax: 416- 439-6473
E-mail: office@masaryktown.org

Předseda: František Ječmen
Vedoucí kanceláře: Iva Ječmen, office@masaryktown.org

masaryktown.ca/

 

NOVÉ DIVADLO V TORONTU
(New Czech Theatre)

Krajanský amatérský divadelní soubor v Torontu.

Ředitel Pavel Král
Adresa: New Czech Theatre
c/o Office, 150 Longboat Ave., Toronto, ONT M5A 4G4
www.divadlo.satellite1-416.com/

 

DIVADLO ZA ROHEM
(THEATRE AROUND THE CORNER)

Divadlo Za rohem je nevýdělečná organizace registrovaná v provincii Britská Kolumbie.

Předsedkyně: Romana Vánová
E-mail: info@divadlozarohem.ca
http://www.divadlozarohem.ca/index.html

 

SOKOLSKÁ ŽUPA KANADSKÁ - SOKOL KANADA

Sdružuje sokolské jednoty v Kanadě (jednoty: Toronto, Ottawa, Montreal a Kitchener-Waterloo-Guelph) a Argentině.

Župní starosta: Jiří Kořistka
Adresa: Sokol Canada,
496 Gladstone Avenue,
Toronto, ON M6H 3H9
E-mail: waldauf@msn.com
 

Pozn.: kontaktní adresy se v současnosti ověřují.

KANADSKO - ČESKÁ OBCHODNÍ KOMORA
(CANADA - CZECH REPUBLIC CHAMBER OF COMMERCE , CCRCC)

Od roku 2007 samostatná organizace (vznikla oddělením od CNACCC).

Zástupce: Petr Osička
Adresa: Canada Czech Republic Chamber of Commerce
115 George Street
Suite 709
Oakville, ON L6J 0A2
E-mail: admin@ccrcc.net 
Telefon: 905-845-9606
www.ccrcc.net/
 

ČESKO-SEVEROAMERICKÁ KOMORA PRO OBCHOD A KULTURU
(Czech North American Chamber of Commerce & Culture Inc., CNACCC)

CNACCC je organizace registrovaná v Atlantě (Georgia USA) s členy ředitelské rady v Kanadě, USA a ČR. Organizace se soustřeďuje na podporu české kultury a na Českou školu bez hranic ( Lucie Slavíková-Boucher http://csbh.cz/novinky/podpora-vyuky-ceskeho-jazyka-v-usa-kanade). Provozuje internetový kulturní portál www.czechevents.net  (kalendář českých kulturních aktivit v USA a Kanadě, kontakty na umělce v ČR)

Výkonný ředitel: Lubomír Novotný
E-mail: czecheventsnetwork@gmail.com
czechevents.novotny@E-mail:.com (předseda)
Adresa: Czech North American Chamber of Commerce & Culture Inc
909 Bay Street ,Suite 1006
Toronto, ON   M5S 3G2
Telefon a fax: 416/ 9293432
www.czechevents.net/cnaccc

 

THÉÂTRE LYRICHORÉGRA 20 (Les Rencontres Musicales Québec-Europe)

Kanadská nezisková organizace se sídle v Montrealu zaměřená na propagaci české kultury, zejména hudby  (výstavy o hudebních skladatelích, prezentace mladých českých pěvců v Kanadě).

Vedoucí: Alain Nonat (alain.nonat@sympatico.ca)
Adresa: 4946 rue Hortie
Pierrefonds QC H8Y 1Z3
Province du Québec
Telefon.: 514-6847287,
Fax: 514/684 4079
E-mail: theatrel20@gmail.com
http://lyrichoregra20.wifeo.com/

 

TÁBOR (CAMP) HOSTÝN

Tábor (Camp) Hostýn nebo Asociace Hostýn (www.hostyn.org) má mezinárodní poslání. Pořádá letní dětské tábory a poskytuje místo pro rekreaci českých a slovenských krajanů. Účastníci jsou z Kanady, České republiky, Slovenska a z celého světa.

Ředitel dětského tábora: RNDr. Josef Maxant, MSc.
Tel.: 450-465-4844
e-Mail.: camphostyn@gmail.com
Adresa pro korespondenci: 8970 Boul.Marie-Victorin. Brossard, QC, J4X 1A3, Kanada

Asistent ředitele: František Kaštánek, MSc.,
člen Canadian Counselling and Psychotherapy Association (CCPA)
Mobil: 514-488-1310
e-Mail: skastanek@sympatico.ca

Sekretariát: Ing. Viera Šebenová
Telefon: 514-385-5153
e-Mail.: hostyn@live.com

Adresa tábora Hostýn (tábor je obsluhován pouze v létě):
135 rue Dorilda,
St. Calixte Nord, Box 6A
Québec, JoK 1Zo, Canada
tel. do tábora (pouze v létě): 450-222-2006

 

Krajanský tisk

NOVÝ DOMOV(Čtrnáctideník vydávaný Masarykovým institutem).

Šéfredaktorka: Věra Kohoutová (vera.toronto@gmail.com)
Redakční rada: Věra Rollerová, Lanny Rosický, Brigita Hamvašová, Barbara Sherriffová, Jiří Grosman, Miloš Krajný, Josef Skála, Jiří Adler, Alena Martinů, Eva Firlová, Radka Mayrová, Richard Štilicha
Telefon: 416 439 9557
Fax: 416 439 6473
E-mail: novy.domov@sympatico.ca
www.novydomov.com, masaryktown.ca/

ŘÍČKA

Informační zpravodaj české a slovenské komunity v provincii Winnipeg vydávaný Československou podporující jednotou.

Šéfredaktorka: Danka Orihelova
E-mail: dorihel@shaw.ca

SATELLITE 1-416
Vychází v Torontu od roku 1991.
Šéfredaktor: Aleš Březina
Adresa: P.O. Box 176, Station E, Toronto, Ontario, M6H 4E2.
Telefon.: 416/530-4222
E-mail: abe@satellite1-416.com, abe@zpravy.org
www.zpravy.ca, www.zpravy.org

 

PRAMEN
Časopis krajanské obce Čechů a Slováků ve Winnipegu je vydáván winnipežskou pobočkou ČSSK

Redakční kroužek Míša Gogela, Jiřina Kunová a Shelley Sweeney
Adresa: Czech and Slovak Association of Canada,
Winnipeg Branch, Attn.Pramen, P.O.Box 1732,
Winnipeg, Manitoba, Canada, R3C 2Z9
E-mail:. mishagogela@shaw.ca
Telefon: 204 487 0186, 204 256 3713

.