Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nizozemsko

 

N I Z O Z E M S K O

Předpokládaný počet krajanů cca 3.000 osob. Oficiální nizozemské statistiky neobsahují údaje o původu/národnosti imigrantů.

VNTS - VERENIGING VRIEDEN NEDERLAND - TSJËCHIE&SLOWAKIJE (Sdružení přátel Nizozemsko - Česko&Slovensko) /založeno v roce 1984/
Ranonkelstraat 123
2565 BC Den Haag
Tel.: +31/(0) 628 048 408
Předseda: Gert J. Bosscher

ČESKÁ ŠKOLA AMSTERDAM (STICHTING/NADACE/ČESKÁ ŠKOLA AMSTERDAM)
Krajanský spolek registrovaný 2. července 2019 pod čj. 860212087 je zaměřen na vzdělávací aktivity pro předškolní děti a děti školního věku (1x týdně výuka českého jazyka, českých reálií, prvouky, vlastivědy) a doprovodné mimoškolní aktivity (workshopy, divadlo). Spolek je partnerskou školou projektu Česká škola bez hranic.
Jan Tooropstraat 773, 1061 AE Amsterdam
Předsedkyně spolku: Ester Bednarzová, tajemnice/pokladní: Natálie Honsová

ČESKÁ ŠKOLA ROTTERDAM
Partnerská škola České školy bez hranic /ČŠBH viz www.csbh.cz/ zřízená 2014 pod záštitou krajanského spolku VTNS (viz výše).Zatím nabízí nepravidelnou výuku pro děti ve věku 5-10 let z bilingvních rodin. Výuka ve dvou skupinách každé dva týdny v prostorách Českého centra v Rotterdamu (Westersingel 9, 3014 GM Rotterdam).
Kontakt: Hana Schenk (schenk@czech.cz) a Kateřina Brožová (katcerka@gmail.com)

STICHTING BOHEMIAN MOTION (Amsterdam)
Nový tříčlenný spolek založený v březnu 2016 hodlá pořádat food festivaly (2016 Česko-polský food festival) a akce pro děti (mikulášská apod.).
Nachtegaalstraat 123
1021 Ez
Kontakty: +31 630900777, bohemianmotion@gmail.com
Webová stránka: www.bohemianmotion.com
Předsedkyně Lucie Kováriková, pokladník: Robert Maaswinkel, tajemnice Georgeta Fiorentina Ionescu
 

D a l š í a d r e s y - specializované instituce:

ČESKÉ CENTRUM ROTTERDAM/HAAG
Westersingel 9
3014 GM Rotterdam
Tel.: +31/(0) 102 251 713, e-mail: cchaag@czech.cz
Internetová stránka: www.czechcentres.cz/hague

ČESKÉ CENTRUM V AMSTERDAMU - Czech Tourism
Gatwickstraat 11
1043 GL Amsterdam
Tel.: +31/(0) 615 696 875, +31/(0) 615 659 784

STICHTING COMENIUS MUSEUM (NADACE MUZEA KOMENSKÉHO V NAARDENU)
Klosterstraat 33
1411 RS Naarden
Tel.: 035/6943 045, fax: 035/694 1949, e-mail: infor@comeniusmuseum.nl
Předseda: J. C. van Oostveen
V nadaci působí dobrovolníci z řad krajanů.

P a r t n e r s k é o r g a n i z a c e v Č R:

NE-BE (Společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury)
Bořivojova 54
130 00 Praha 3
Tel./fax: 226 276 819, e-mail: ne-be@post.cz

SEVERSKÁ SPOLEČNOST
Hornoměcholupská 42
102 00 Praha 10
Tel.: 284 862 207 nebo 603 829 649
Předsedkyně: Marta Janíková, tel. 603 829 649, e-mail: predseda@severskaspolecnost.cz
Tajemník: Michal Stanovský, tel. 603 538 168, e-mail: stanovsky@severskaspolecnost.cz
Internetová stránka: www.severskaspolecnost.cz
E-mail: info@severskaspolecnost.cz
Publikační činnost: Zpravodaj Severské společnosti

 

 

 

 

.