Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nový Zéland - adresář krajanských spolků

 

N O V Ý  Z É L A N D

Počet krajanů: dle oficiálního sčítání lidu z roku 2001 žilo na NZ 969 osob českého původu. Podle aktuálních údajů Úřadu pro imigraci (Immigration New Zealand) www.immigration.govt.nz a Ministerstva vnitra (Department of Internal Affairs) www.dia.gov.nz došlo po roce 2000 k mnohonásobnému (dle odhadu konzulátu v Sydney z října 2009 až desateronásobnému) nárůstu počtu českých občanů, který lze vysvětlit podepsáním dohody o pracovních prázdninách, otevřenou imigrační politikou země, velmi blízkou mentalitou i turistickou přitažlivostí. Současný odhad je 6.000-9.000 Čechů žijících na NZ, z toho 643 rezidentů, tj. občanů ČR, kteří trvale přesídlili na NZ po roce 1997.

Kontakt přímo nebo prostřednictvím konzulátu ČR v Sydney, 169 Military Road, Dover Heights NSW 2030, Sydney, Australia, tel.: +61 2 95810111, fax +61 2 93719635, e-mail: sydney@embassy.mzv.cz, případně prostřednictvím honorárního generálního konzulátu v Aucklandu.

 

THE CZECH AND SLOVAK CLUB IN NZ Inc.
ČESKÝ A SLOVENSKÝ KLUB NA NOVÉM ZÉLANDU (Severní ostrov)
Klub založen 1978, registrován jako nevládní nezisková organizace, počet členů cca 100.
P. O. Box 27-332
Wellington
New Zealand
Tel./ fax:  +64 (0)21 0701 393, e-mail: csclubnz@seznam.cz
Internetová stránka: www.csclubnz.org
Předsedkyně: Eva Kissová, nz.detail@gmail.com , místopředsedkyně: Jana Babor
Publikační činnost: měsíčník Střípky/Čriepky, redaktor Michal Šolc, e-mail: http://contact.csclubnz.org/?who=stripky

CZECH AND SLOVAK SOCIETY IN AUCKLAND (Severní ostrov)
ČESKÁ A SLOVENSKÁ SPOLEČNOST V AUCKLANDU (také pod názvem Spolek Čechů a Slováků v Aucklandu)
P. O. Box 106-327, Downtown Post Shop
Auckland
New Zealand
Předseda: Martin Rajčok
Kontakt: http://groups.google.com/group/csclubauckland

CZECH AND SLOVAK CLUB QUEENSTOWN, INC.
ČESKÝ A SLOVENSKÝ KLUB V QUEENSTOWNU (Jižní ostrov)
Nový krajanský spolek založený 1. července 2016, místní registrace provedena 15. července 2016.
48 Nereus  Way
Glenorchy
Předsedkyně spolku: Vlaďka Kennett
Kontakt: Tel.: +64 3 409 0960

CZECH AND SLOVAK CLUB TAURANGA
ČESKÝ A SLOVENSKÝ KLUB V TAURANZE (Severní ostrov)
Krajanský spolek v oblasti Bay of Plenty a  Waikato, založen 7. listopadu 2012.
198 Briarley Street
Tauranga South 3112
New Zealand
Předsedkyně: Dana Dunford, tajemnice Jana Bennett (janauhr@hotmail.com)
Kontakt: +64-02 1968680, csclubtauranga@hotmail.com
Internetová stránka: www.facebook.com/csclubtauranga

THE CZECH AND SLOVAK CLUB OF NELSON
Český a slovenský klub, založen 19. června 2005 v Nelsonu (Jižní ostrov).
Kontaktní adresa: tel.: +613/6272 4917, casl@mybox.cz
Internetová stránka: http://groups.yahoo.com/group/czskclub
Předsedkyně: Lenka Scarlett Čáslavská

THE CZECH AND SLOVAK SOCIAL CLUB IN CHRISTCHURCH
ČESKÝ A SLOVENSKÝ SPOLEČENSKÝ KLUB V CHRISTCHURCHI (Jižní ostrov)
2 Ranelagh Terrace
Huntsbury, Christchurch
New Zealand
Tel.: +643/332 9481, e-mail: navratil@netaccess.co.nz
Předseda: Jiří Navrátil
Webová stránka: www.kristuvkostel-christchchurch.webnode.cz

 

Č e s k é   š k o l y   n a   N o v é m   Z é l a n d u
(specializované krajanské spolky zaměřené na zájmovou výuku českého jazyka)

ČESKÁ ŠKOLA AUCKLAND (CZECH SCHOOL AUCKLAND, Inc.
Zájmová dobrovolná výuka českého jazyka a reálií pro děti všech věkových kategorií,
v roce 2013 jako součást výše uvedené společnosti, od 7. července 2014 registrovaná jako samostatný spolek.
8 Durham Street
0610 Auckland
Předsedkyně školského výboru Mgr. Lucie Kaufnerová
Kontakt: +64211320323, mail l.kaufnerova@gmail.com

ČESKÁ ŠKOLA DUNEDIN (CZECH SCHOOL  DUNEDIN, Inc.) (Jižní ostrov)  Nejjižnější český krajanský spolek na světě
Nový krajanský spolek (o místní registraci zažádáno počátkem roku 2016,  New Zealand Companies Office potvrdil registraci 20. července 2016) .Spolek je orientován na zájmovou dobrovolnou výuku českého jazyka a reálií pro děti.
Předseda spolku: MUDr. Martin Dvořáček, dvoracekmartin@yahoo.co.nz

ČESKÁ ŠKOLA TAURANGA (CZECH SCHOOL  TAURANGA, Inc.)
Pod záštitou krajanského spolku  v Tauranze (viz výše), škola pracuje v souladu se zásadami Českých škol bez hranic (ČŠBH).
Vyučující: Dana Dunford, dana.dunford@btinternet.com

 

H o n o r á r n í   k o n z u l á t y:

HONORÁRNÍ GENERÁLNÍ KONZULÁT ČR V AUCKLANDU (Severní ostrov)
honorární generální konzul Gregory Shanahan (auckland@embassy.mzv.cz), manželka je dcerou krajana Josefa Vlčka
Consulate of the Czech Republic
Level 1, 110 Customs Street West, P.O.Box 106-740
1010 Auckland
New Zealand
Tel.: +64 9 306 5883, fax: +64 9 300 3197,  e-mail: auckland@honorary.mzv.cz

 

ZAJÍMAVÉ INTERNETOVÉ ADRESY:

www.puhoi.com nebo www.puhoihistoricalsociety.co.org (předsedkyně Sue Tisdall, e-mail hungrycreek@clear.net.nz )
(webová stránka vesnice Puhoi, založené v 19. století německými i českými přistěhovalci ze Stodu u Plzně)

Pozn.: První zmínku o českých osadnících na NZ máme z r. 1863, kdy sem dorazila skupina 83 emigrantů ze Stodu u Plzně a okolí (Němci i Češi) pod vedením námořního kapitána Martina Krippnera původem ze Stodu. Usadili se cca 50 km severně od Aucklandu, kde od místních úřadů obdrželi 16 ha půdy a založili vesnici Puhoi ("líně tekoucí voda"). Živili se prodejem zemědělské a řemeslné produkce do Aucklandu. Za humny vystavěli boží muka, která stojí dosud a jsou to jediná boží muka na NZ a nejspíše i v celé Polynésii. V r. 1881 vystavěli kostel sv. Petra a Pavla, v jehož oknech jsou uvedena česká jména těch, kteří na kostel přispěli. V kostele je kopie Pražského jezulátka a kopie oltářního obraz z Litic u Plzně, datovaná 1885 a zhotovená na objednávku v Čechách. Dnešní Puhojčané již dávno česky nemluví, ale na poštovním razítku používají označení Puhoi - Bohemian Settlement.

www.nzff.co.nz webová stránka aucklandského filmového festivalu (červenec)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.