Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rakousko

 

R A K O U S K O

Podle informací „Statistik Austria" v Rakousku žilo k 1. 1. 2020 více než 30. 000 osob českého původu. Největší část krajanů žije tradičně ve Vídni.


MENŠINOVÁ RADA ČESKÉ A SLOVENSKÉ VĚTVE V RAKOUSKU
Zastřešující organizace pro řadu vídeňských spolků. Menšinová rada v současné době sdružuje 18 spolků.
Margaretenplatz 7/2/4, 1050 Wien
Předseda: Mag. Pavel Rodt

Publikační činnost: čtrnáctideník Vídeňské svobodné listy

www.viden-vsl.at

https://www.facebook.com/V%C3%ADde%C5%88sk%C3%A9-svobodn%C3%A9-listy-1044924675580842/


1. AKADEMICKÝ SPOLEK
Drachengasse 3/6, 1010 Wien
Předsedkyně: Mag. Helena Huber


2. ČESKÉ SRDCE - Československá sociální péče v Rakousku
Margaretenplatz 7/2/4, 1050 Wien
Předsedkyně: Dr. Věra Gregorová

https://www.ceske-srdce.at

3. ČESKOSLOVENSKÁ JEDNOTA BARÁK
Margaretenplatz 7/2/4, 1050 Wien
Předseda: Ing. Milan Frühbauer

4. ČESKOSLOVENSKÁ SOCIÁLNĚ-DEMOKRATICKÁ STRANA V RAKOUSKU
Margaretenplatz 7/2/1a, 1050 Wien
Předseda: Rudolf Černý

5. ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ SDRUŽENÍ V RAKOUSKU
Pelzgasse17, 1150 Wien
Předseda: Petr Gregory

6. ČESKO-SLOVENSKO-RAKOUSKÉ KONTAKTFORUM
Hütteldorfer Strasse 4/15, 1150 Wien
Předsedkyně: Mag. Zuzana Brejcha

https://kontaktforum-cs.at/cs/

7. JEDNOTA MÁJ
Margaretenplatz 7/2/1a, 1050 Wien
Předseda: Jaroslav Procházka

8. JEDNOTA SV. METODĚJE
Rennweg 63, 1030 Wien
Předseda: Jiří Uher

9. KLUB ČESKOSLOVENSKÝCH TURISTŮ
Sebastianplatz 3, 1030 Wien
Předseda: Dr. Karel Broušek

10. LUMÍR - pěvecký spolek
Drachengasse 3/6, 1010 Wien
Předseda: Ing. Pavel Koutník

https://www.lumir.at/

11. OREL
Jednota Orel III - Sebastianplatz 3,1030 Wien,
Jednota Orel XV - Pelzgasse 17, 1150 Wien,
Jednota Orel X - Puchsbaumgasse 39a, 1100 Wien
starosta: Vít Čech

 12. SLOVANSKÁ BESEDA
Drachengasse 3, 1010 Wien
Předseda: Mojmír Stránský

13. SOKOLSKÁ ŽUPA RAKOUSKÁ (SŽR)
Sdružuje Sokol I/V, II/XX/XXI, III/XI, X, XII/XV, XVI/XVIII
Drachengasse 3/5
1010 Wien
Starosta: Dr. Tomáš Frey-Materna
http://www.sokol-wien.at/


 14. ŠKOLSKÝ SPOLEK KOMENSKÝ
Posláním spolku je provozovat českou menšinovou školu ve Vídni. Škola i spolek se nacházejí na stejné adrese. Počínaje školním rokem 2006/2007 sídlí všechny čtyři třídy reálného gymnázia v druhé školní budově ve Schűtzengasse 31, 1030 Wien
Sebastianplatz 3
1030 Wien.
www.komensky.at
Vedení spolku (od valné hromady 12. října 2021)
Starosta: Ing. Karl Hanzl
První místostarosta: Mag. Pavel Rodt
Druhý místostarosta: Jaromír Šlápota, předseda Čs. ústavu zahraničního (ČSÚZ), Praha
Třetí místostarosta: Dipl. Ing. Vlado Mlynár (předseda Poradního výboru pro slovenskou menšinu v Rakousku)

Jednatelka: Mgr. Margita Jonas
Místojednatelka: Anna Prucha
Další členové výboru: Silvia Buchal, Ing. Alexandr Havlíček, VZÚ České republiky (nyní Dr. phil. Jakub Novák), Mag. Melanie Juriga, Dr. Walter Leeb

Hospodář: Anton Florián, Revizní komise: Hana Hlaváčková, Mag. Katharina Lederer, Tomáš Kostohryz, Pokladní: Jaroslava Linha, Edith Neuhold

Členkami výboru spolku jsou i ředitelky škol Komenského: Sabina Eimer (mateřská škola), Mag. Dipl. Pad. Marcela Kaplan (základní škola) a Mag. Helena Huber (ředitelka gymnázia ).

Vedení školy:
Ředitelka dvojjazyčné mateřské školy: Sabina Eimer
Ředitelka školy Komenského (základní škola = Volksschule und Sekundarstufe): Mag. Marcela Kaplan
Ředitelka školy Komenského (reálné gymnázium = Oberstufenrealgymnasium = ORG): Mag. Helena Huber
Rodičovská rada škol Komenského - www.elternverein-komensky.at
Publikační činnost: Česká a slovenská Vídeň dnes

15. VLASTENECKÁ OMLADINA - divadelní spolek
Sebastianplatz 3, 1030 Wien
Předsedkyně: Martina Pfeffer

16. TAMBURAŠSKÝ SPOLEK ADRIA
www.tamburitza-adria.at
Kontakt: adria@aon.at
Předseda: Georg Gotfryd

17. ALUMNI-CZ-AUSTRIA

Sdružení absolventů českých vysokých škol pracujících v Rakousku
Erzherzog Karl Str. 33/2/83, 1220 Wien
Předseda: Ing. Pavel Pachta, CSc.
Kontakt: alumniczaustria@gmail.com
Webová stránka: www.facebook.com/alumniczaustria/

18. MARJÁNKAtaneční, hudební a jazykový spolek

Předsedkyně: Martina Canova

 https://www.marjanka.at/cs/

 

D a l š í  s p o l k y:
 

1. RAKOUSKO - ČESKÁ SPOLEČNOST
Schütznergasse 31, 1030 Wien
Předseda: Dr. Michael Häupl
Generální sekretář: Ing. Michal Polák

2. KATOLICKÁ MISIE ČECHŮ V RAKOUSKU
Rennweg 63, 1030 Wien/kontaktní adresa: Salvatorgasse 12, 1010 Wien
P. Václav Sládek, O.Cr
https://www.erzdioezese-wien.at/pages/inst/14425183

3. KLUB PŘÁTEL ČESKÉHO HŘBITOVA VE VÍDNI
Český hřbitov ve Vídni je součástí vídeňského Ústředního hřbitova (Zentralfriedhof), největšího hřbitova v Evropě s počtem více než 3 miliony hrobů. Od roku 1928 se nachází ve skupině 140, řada 2-5, a spravuje jej pracovní tým České duchovní služby ve Vídni (Česká katolická misie v Rakousku, P. ThDr. Jan Horák).
Webové vyhledávání zesnulých předků podle příjmení: www.friedhoefewien.at/eportal /

4. KLEMENS MARIA HOFBAUER KLUB (České katolické společenství)
Seitzergasse 5/IV, 1010 Wien
P. Josef Novotný

5. KULTURNÍ KLUB ČECHŮ A SLOVÁKŮ V RAKOUSKU
Mohsgasse 30/9, 1030 Wien
Předsedkyně: Ing. Helena Basler
Publikační činnost: Klub - Kulturní měsíčník Čechů a Slováků v Rakousku

6. NOVÁ VLAST
Am Schöpfwerk 29/8/36, 1120 Wien
Předseda: Ota Koutný

7. VESELÁ ŠKOLA - spolek pro podporu jazykových znalostí pro školní děti (od roku 2013)
Školní družina s doučovací funkcí (český jazyk, česká vlastivěda a dějepis)
Barichgasse 32/2a, 1030 Wien
Předsedkyně: Ivana Brožová, ředitelka školy

8.TURISTIKA VÍDEŇ - Touristik -und Integrationsklub der tschechischen und slowakischen Minderheit in Österreich"/Turistický a integrační klub Čechů a Slováků v Rakousku
Předseda: Ing. Mgr. Jiří Šindelář
Místopředseda: Mgr. Jan Jindra
Internetové stránky: www.turistika.at; Facebook: www.facebook.com/turistikaviden
Kontakt: info@turistika.at; /+43 677 614 18 232

9.ČESKÉ KULTURNĚHISTORICKÉ CENTRUM
Mohsgasse 30/9, 1030 Wien
Předsedkyně: Ing. Helena Basler
Výzkumná a publikační činnost

S p o l k y   m i m o   V í d e ň:


1. ČESKÝ SPOLEK VE VORARLBERGU
(TSCHECHISCHER VEREIN VORARLBERG - Kontaktquelle fűr tschechischsprechende Mitbűrger)
Loherhofweg 11
6900 Bregenz
Předseda: Petr Vacek
pro další informace viz: www.cz-verein.at/

2. KREATIVE FORMUNG MARIA SCHUTZ

Maria Schutz 25, 2641 Schottwien

Předseda: Ludvík Kavín

 

 D a l š í   a d r e s y:


ČESKÝ PORADNÍ SBOR PŘI ÚŘADU SPOLKOVÉHO KANCLÉŘE (tzv. Beirat)
Bundeskanzleramt
Ballhausplatz 2, 1014 Wien
Vedoucí odboru pro národnostní menšiny: Dr. Susanne Pfanner
Předseda českého poradního sboru na léta 2018-2022: Ing. Karel Hanzl


ČESKÉ CENTRUM VE VÍDNI (informační a kulturní středisko ČR)
Herrengasse 17, 1010 Wien
Ředitel: Dr. Mojmír Jeřábek jerabek@czech,cz
http://wien.czechcentres.cz/cs/


ČESKÉ GALERIE:

Atelier „A" (Iva Schach)
Zum Blauen Pfau am Spittelberg
Kirchberggasse 17/II
1070 Wien

Galerie Jan (výtvarníci Jan a Tamara Brabencovi)
Spittelberggasse 7
1070 Wien
 www.atelerjan.at


ČESKÉ HOSPODY A RESTAURACE:

Schweizerhaus (rodina Karl Kolařík)
Vyhlášená hospoda ve vídeňském Prátru s více než stoletou tradicí.
Prater 116
1020 Wien
Tel.: +43/1/7280152
www.schweizerhaus.at

Hotel Pošta

Fleischmarkt 24 (Drachengasse)
1010 Wien

Tel.: +43/1/515830

https://www.hotel-post-wien.at/

Böhmerwald (rodina Stuchlíkova)
Argentinierstrasse 66
1040 Wien
Tel.: +43/1/5057234
www.restaurant-boemerwald.at

Zur Böhmischen Kuchl (rodina Ficencova)
Schlösselgasse 18
1080 Wien
Tel.: +43/1/4025731

https://www.zurboehmischenkuchl.at/

Zu den 3 Buchteln
Wehrgasse 9
1050 Wien
Tel.: +43/1/5878365

https://zu-den-3-buchteln.webflow.io/

Schönbrunner Stöckl
beim Meidlinger Tor - Schönbrunn (rodina Smadišova)
1130 Wien
Tel.: +43/1/8134229
www.schoenbrunnerstoeckl.com

Výtopna Vídeň Naschmarkt

Rechte Wienzeile 21/1, 1040 Wien

tel: +43 676 3958944

https://www.vytopna.cz/cs/pobocky/viden-naschmarkt/o-pobocce

 

Am Nordpol 30

Nordwestbahnstrasse 17, 1020 Wien (roh Nordpolstraße 3)

Tel.: +43/1/333 58 54

http://amnordpol3.at/

 

P a r t n e r s k é  s p o l e č n o s t i  v  Č R :

Klub přátel Rakouska Praha, o.s.
Navrátilova 9
110 00 Praha 1
Poštovní adresa: Ve Smečkách 25, 110 00 Praha 1
Předsedkyně: JUDr. Eva Roztočilová,e-mail: eroztocilova@seznam.cz

Česko - rakouská společnost Kroměříž
Slovanské nám. 3920/1
767 01 Kroměříž
Tel.: +420 573 330 119, +420 573 337 216
Předseda: Pavel Pumprla

 

 

.