Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Slovensko

 

S L O V E N S K O

Při oficiálním sčítání lidu z r. 2001 se k české národnosti přihlásilo 46 801 osob a 48 200 uvedlo češtinu jako svůj rodnýjazyk. V roce 2011 proběhlo na Slovensku další sčítání lidu, při němž se k české národnosti přihlásilo 30 367 osob a k moravské národnosti 3 286 osob. Češtinu jako svůj rodný jazyk uvedlo 35 216 osob.

Webový portál www.cesi.sk je otevřen všem spolkům na Slovensku.
Editor: Jiří Výborný, místopředseda Českého spolku Bratislava (vybjirka@seznam.cz)
Na portálu je od 25. června 2012 otevřeno nové diskusní fórum „20 let menšinou".

S p o l k y:

1) Spolky sdružené pod hlavičkou ČESKÝ SPOLEK NA SLOVENSKU (ČSnS)

Sdružují Čechy s občanstvím ČR i SR a přátele ČR. Původní struktura ČSNS jako jednoho právnického subjektu zahrnovala košické ústředí, 10 regionálních organizací (RO) a 4 místní kluby (MK). V důsledku změny mechanismu podpory národnostních menšin na Slovensku rozhodla valná hromada ČSNS z 30. dubna 2005 v Košicích o rozčlenění dosavadních regionálních organizací (RO) ČSNS i jejich místních klubů (MK) v samostatné spolky s vlastní právní subjektivitou, zastřešené košickým ústředím, kterému zůstává koordinační role.

ÚSTŘEDÍ ČSnS:
Předseda: Ing. Pavel Doležal
Čordákova 9
040 01 Košice
Tel. +421/55/62 55 217, +421/908 723 592, e-mail: csnske@zoznam.sk

ČESKÝ SPOLEK BRATISLAVA
Spolek, zaregistrovaný 10. června 2005 jako samostatný subjekt, je pokračovatelem RO ČSnS se sídlem v Bratislavě.
Předsedkyně: Ing. Hana Husenicová
Mikulášska 11
811 01 Bratislava
Tel.: +421/2/54 413 976, +421/907 862 701, e-mail: hhusenicova@seznam.cz

ČESKÝ SPOLEK V KOŠICÍCH
Spolek, zaregistrovaný 27. června 2005 jako samostatný subjekt, je pokračovatelem RO ČSnS se sídlem v Košicích.
Hlavná 70
040 01 Košice
Předsedkyně: MUDr. Dagmar Takácsová
Tel.: +421/55/6255 217, +421/907 959 758, e-mail: csvk@mail.t-com.sk

ČESKÝ SPOLEK LIPTOV
Spolek, zaregistrovaný 23. května 2005 jako samostatný subjekt, je pokračovatelem RO ČSnS v Liptovském Hrádku.
Předseda: Ing. Jaroslav Havel
Za vodou 120/7
03101 Liptovský Mikuláš - Iľanovo
Tel.: +421 445 545 152, e-mail: hasanka102@gmail.com

ČESKÝ SPOLEK V MARTINĚ
Spolek, zaregistrovaný 26. května 2005 jako samostatný subjekt, je pokračovatelem RO ČSnS v Martině.
Předsedkyně spolku: MUDr. Jitka Kováčiková, kovhando@gmail.com
Štúrovo námestie 8
036 01 Martin
Kontakt: +043/4230197, 0908454854, margitavajdlova@gmail.com

ČESKÝ SPOLEK V POPRADU
Spolek, zaregistrovaný 20. června 2005 jako samostatný subjekt, je pokračovatelem RO ČSnS v regionu Spiš/Poprad.
V současnosti je veden Ústředím ČSnS v Košicích.

ČESKÝ SPOLEK V STARÉ ĽUBOVNI
Nový spolek, zaregistrovaný 26. září 2011 čj. VVS/1-900/90-38229
Předsedkyně: Ivana Šipošová, siposova@slnet.sk
Ulica Letná 38
064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: 052/43 22 210, 0904 464 001

ČESKÝ SPOLEK V TRENČÍNĚ
Spolek, zaregistrovaný 26. srpna 2005 jako samostatný subjekt, je pokračovatelem RO ČSnS v regionu Trenčín
Předsedkyně: Margita Pokrievková
Mníchova Lehota 153
913 21 Trenčín
Tel.: +421/904 425 810, e-mail: margitap@centrum.sk

ČESKÝ SPOLEK V TRNAVSKÉM REGIONU
Spolek, zaregistrovaný 3. června 2005 jako samostatný subjekt, je pokračovatelem RO ČSnS v regionu Trnava a Piešťany
Veterná 6491/15
91701 Trnava
Statutární zástupce: Mgr. Jarmila Hudecová
Tel.: +421/905819224, e-mail: hudecova22@gmail.com

ČESKÝ SPOLEK ZVOLEN-BANSKÁ BYSTRICA
Spolek, zaregistrovaný 15. června 2005 jako samostatný subjekt, je pokračovatelem RO ČSnS v regionu Zvolen/Banská Bystrica.
Předsedkyně: Ing. Blanka Maňkovská, DrSc.
Kimovská 22
960 01 Zvolen
Tel.: +421/45/5429 007, e-mail: bmankov@stonline.sk

ČESKÝ SPOLEK ŽILINA
Spolek, zaregistrovaný 1. srpna 2005 jako samostatný subjekt, je pokračovatelem RO ČSnS Žilina.
Předseda: Ing. Svatopluk Pach
Pri Rajčianke 52
010 01 Žilina
Tel.: +421/41/72 44 366, +421/904 231 926, e-mail czspolekzilina@seznam.cz

MÍSTNÍ KLUBY (MK) ČSnS:
MK Humenné:
Ing. Jaroslav Kiml, Laborecká 4, 066 01 Humenné, tel.: +421/57/7767 102, e-mail: kimlhe@stonline.sk
MK Michalovce:
Bohumil Procházka, ul. prof. Hlaváčka 22, 070 01 Michalovce, tel.:+421/56/64 24 618

2) SLOVENSKO-ČESKÝ KLUB V SR

Spolek, zaregistrovaný 5. března 2004 jako samostatný subjekt a sesterská organizace Slovensko-českého klubu v ČR. Do konce roku 2007 vydával krajanský měsíčník Česká beseda, nyní se orientuje na české kulturní a vzdělávací akce v SR .
Tri hôrky 3
040 01 Košice
Statutární zástupce: Mgr. Helena Miškufová
Tel.: +421/55/643 41 55, +421/905 821 812, e-mail: helena.miskufova@sentia.sk
www.cesi.sk/sck

 

3) KLUB OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY NA SLOVENSKU (KOČR) - sdružení Čechů, kteří si v SR ponechali občanství ČR

Předsedkyně: Jana Bratinková, Pražská 17, 811 04 Bratislava, tel. +421/904 250 669, e-mail: bratinkovaj@centrum.sk)
Místopředseda: Ing. Karel Sedlář, Švermova 55, 974 00 Banská Bystrica, e-mail: ksedlar@softip.sk

Regionální organizace KOČR v Košicích:
PhDr.Vlastimil Tichý, Clementisova 4, 040 22 Košice, tel.: +421/55/671 7317,
e-mail: drtichy@centrum.sk

 

4) KRUH PŘÁTEL ČESKÉ KULTURY

Předseda: Mgr. Štefan Vraštiak, tel.: +421/2/44 259 307, e-mail: vrastiak@slovanet.sk
Hálkova 34, 831 03 Bratislava

 

Další užitečné adresy a kontakty:

ČESKÉ CENTRUM BRATISLAVA
Hviezdoslavovo nám. 8
811 02 Bratislava
Tel.: +421 2/54418215, fax: +421 2/ 54417423, e-mail: ccbratislava@czech.cz
Ředitelka: PhDr. Jana Burianová
bratislava.czechcentres.cz

ČESKO-SLOVENSKÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝBOR
Gorkého 9
816 03 Bratislava
Tajemník: M. Klačman, tel.: +421/2/5413 1136, e-mail: klacman@scci.sk

DOKUMENTAČNÍ CENTRUM ČESKÉ KULTURY V MARTINĚ
Od r. 1999 dokumentuje historii Čechů na Slovensku, činnost Sokola na Slovensku, atd.
Koordinátorka: PhDr. Hana Zelinová
Etnografické muzeum, Horákov dom, Moyzesova ul. 11, 036 01 Martin
Tel.: +4212/905 723 653, fax: +4142/434 220 290, e-mail: cesi-dok@stonline.sk

 

 

Aktualizováno 22. března 2016
Aktualizováno 28. srpna 2012
Aktualizováno 2. srpna 2012
Aktualizováno 12. července 2012

.