Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Venezuela

 

V E N E Z U E L A

Předpokládaný počet krajanů na území Venezuely je cca 500 osob.

ASOCIACIÓN VENEZOLANO - CHECA (Venezuelsko-české sdružení)
Sdružuje krajany i přátele České republiky.
Apartado Postal 47 752
Caracas 1041 - A
Venezuela
Tel: +58/212/963 1964, fax: +58/212/963 5543, e-mail: info@venecheco.com.ve
www.venecheco.com.ve
Publikační činnost: občasník El Venecheco, redaktor: Miguel Osers
Předseda: Vladimír Sýkora, e-mail: sykora@cantv.net
Tajemnice: Milada Navrátilová, e-mail: ampance@gmail.com
Při sdružení působí folklórní soubor Jatelinka.

P a r t n e r s k é s p o l e č n o s t i v Č R :

ČESKÁ IBEROAMERICKÁ SPOLEČNOST
Spolupráce se Španělskem, Portugalskem a zeměmi Latinské Ameriky. Společnost byla
registrována 1. června 2006 jako nástupnická organizace Latinskoamerické společnosti.
Hybernská 3/1036
110 00 Praha 1 - Nové Město
Tel.: +420 603 969 120, e-mail info@iberospol.com
www.iberospol.com
Předseda: prof. RNDr. Bohumír Jánský, DrSc., jansky.b@seznam.cz

KONTINENTY
Sdružení pro spolupráci se zeměmi Afriky, Asie a Latinské Ameriky
Vítkova 13
186 48 Praha 8
Tel.: +4202/261 222 533, e-mail: kontinen@bon.cz
Předsedkyně: PhDr. Zdena Marečková

 

 

.