Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nizozemsko

 

Prof. Dr. Zdeněk Radslav Dittrich - historik československého poúnorového exilu .

Biografický přehled

*1923 (11.prosinec) : Bratislava, Československo
1948 : Útěk z Československa - žádost o azyl v Holandsku
1951 : Ukončení studia historie a filosofie na Filosofické fakultě University Utrecht
1951 : Doktorát na utrechtské universitě na téma: "Hitlers weg naar de macht; de regering von Papen"(Hitlerova cesta k moci; vláda von Papena)
1964-1967 : Lektor na Katedře dějin východní Evropy, Filosofické fakulty University Utrecht
1967-1987 : profesor na Katedře dějin východní Evropy, Filosofické fakulty University Utrecht
1991- : Hostující profesor na Husitské bohoslovecké fakultě Karlovy university v Praze
1995 : Hostující profesor na Katedře politologie Právnické fakulty Masarykovy university v Brně

Laureát ceny Gratis Agit 2010.

Profesor Dittrich zasvětil podstatnou část svého života vědecké a pedagogické práci na utrechtské universitě a po odchodu do důchodu roce 1987 také pedagogické činnosti na Univerzitě Karlově v Praze
a Masarykově univerzitě v Brně. Pro jeho život i práci vědeckou a pedagogickou je charakteristická mravní integrita, s jakou čelil osobním, pracovním nebo politickým problémům. Nevolil jednoduchá řešení a nepřizpůsoboval se módním metodologickým nebo ideologickým vlivům. Svou prací a publikacemi udržoval památku demokratického Československa a idejí Tomáše G. Masaryka, Jana Husa a Jana Ámose Komenského. Byl výborným učitelem s encyklopedickými znalostmi, studenty učil vědeckou výzkumnou metodu a interpretaci, styl, metodologickou, filosofickou, historickou a psychologickou reflexi, analýzu a kritické hledání pravdy. Od svého nuceného odchodu z Československa až do roku 1990 zůstal konsekventním odpůrcem režimu, který potlačoval občanská práva a cenzuroval práce historiků. Jeho činnost se neomezovala jenom na vědu. Angažoval se v československých exilových či krajanských organizacích, např. SVU, v mládí vydával exilový tisk. V létech 1989-1992 byl iniciátorem a předsedou přípravného výboru oslav 400. výročí narození Jana Amose Komenského v Naardenu. Pravidelně také přispíval přednáškami na konferencích krajanského Československého Symposia a účastnil se aktivit Sdružení Demokratických Čechů a Slováků v Nizozemsku. Když po roce 1968 došla do Nizozemska vlna uprchlíků, vypomáhal nejen v integračním a jazykovém kursu v Berkenhoven, kterého se zúčastnila řada dnes již významných vědeckých pracovníků a umělců, ale poskytl mnoha lidem sociální pomoc. Kvůli exilové aktivitě byl historik Dittrich v Československu ignorován, až do roku 1990 se jeho práce nesměly vydávat ani citovat. Teprve pád komunistického režimu umožnil návrat z vyhnanství domů; university, politický a vědecký svět otevřely brány jeho myšlenkám. Do své rodné země se vrátil po 44 letech a měl možnost další léta těšit se z obnovy demokracie a setkání s kolegy a přáteli.

 

Jiří Kylián

Narozen v Praze. V roce 1967 absolvoval Taneční konzervatoř Praha. Po stipendiu na londýnské Royal Ballet School nastoupil v letech 1969-1975 angažmá ve Stuttgarter Ballett u J.Cranka. Z Německa odešel do Nizozemska, kde byl v Haagu v Nederlands Dans Theater (NDT) v letech 1975-1977 spoluředitelem a choreografem, v letech 1978-1999 uměleckým šéfem a od roku 1999 choreografem. Vedle hlavního ansámblu NDT vybudoval juniorský NDT 2 (1990) a seniorský NDT 3 (1991). V Haagu založil Kyliánovu nadaci 1986 (od roku 1991 její pobočku v pražském Divadelním ústavu). Vytvořil přes 80 choreografií, většinou uvedených v Haagu, velkou část jeho prací zařadilo do repertoáru 40 renomovaných světových ansámblů. Je nositelem řady vyznamenání a ocenění, mj.Carina Ari Medal, Westend Theatre Award (Londýn), Nederlandse Choreografie Prijs (Amsterdam), Hans Christian Andersen Ballet Award (Kodaň), Grand Prix International Vidéo-Danse (Paříž), Sonia Gaskellprijs (Amsterdam), Officier de l´Ordre "Pour les arts et lettres" (Paříž), Price of the Dutch Theatre (Amsterdam), Critics (Ceny holandské kritiky, 1996), Premio Internazionále Gino Tani (Řím), Premio Danza a Danza (Milán), Cena A.Benois pro choreografy (Moskva), Outstanding Achievement of Cultural Merits Award (Tokio), Premio di Teatro di Roma/City of Roma, Decoration of the Royal Dutch order of Oranje-Nassau/Rytíř řádu Oranje-Nassau (Haag 1995), Angel Award Edinburg International Festival, Joosta-van-den-Vondel Prijs (1997), Honorary Doctor The na Julliard School New York, Zlatá medaile za zásluhy ČR (1997). V roce 2000 získal Cenu Laurence Oliviera, laureátství monacké prestiční Ceny V.Nižinského pro nejlepšího světového choreografa, doktor honoris causa pražské AMU a cenu ministerstva kultury ČR Artis Bohemiae Amicis.

 


.