Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Slovensko

 

(Archivní článek, platnost skončena 01.10.2019 13:41.)

Slovensko

Ing. Blanka Maňkovská, DrSc., (* 9. ledna 1942 Jaroměř, Česká republika) - ekoložka a krajanská aktivistka. Ve Zvolenu žije od útlého dětství. Po absolvování pražské Vysoké školy chemicko-technologické se vrátila na Slovensko a zvyšovala si kvalifikaci na Vysoké škole lesnické a dřevařské ve Zvolenu a na Slovenské akademii věd v Bratislavě. 38 let působila v Lesnickém výzkumném ústavu ve Zvolenu, v současnosti je spolupracovnicí Ústavu krajinné ekologie SAV. Jejími nejdůležitějšími badatelskými výsledky jsou geochemické mapování pomocí bioindikace, stanovení koeficientu zátěže imisemi, charakterizování imisních depozičních typů na Slovensku, hodnocení vlivu tuhých imisí na rostlinné povrchy a kumulace těžkých kovů lesní zvěří a hmyzem. Vydala řadu vědeckých a vědecko-populárních publikací. Členka řady světových vědeckých organizací. Držitelka Bronzové medaile za přínos k rozvoji lesnictví na Slovensku Ministerstva zemědělství SR, Medaile J. D. Matejoviče za zásluhy o rozvoj lesnické vědy na Slovensku a Ceny Ministerstva životního prostředí za Geochemický atlas. Kromě vědecké činnosti působí jako významná krajanská aktivistka, v roce 1994 založila Český spolek na Slovensku v regionu Zvolen - Banská Bystrica. Činnost spolku je zaměřena na uchování a kultivování mateřského jazyka, rozvoj kulturního a společenského života komunity, zachování českého kulturního dědictví v SR, propagaci a realizaci české kultury a také na podporu zájmů České republiky na Slovensku. Současně věnuje pozornost mapování přínosu českých odborníků pro Slovensko. Vydala 16 publikací o významných osobnostech českého původu.

 

Ing. Vojtěch Večeřa (*1891 Panská Lhota, Česká republika - † 1978 Zvolen, Slovensko) - stavební inženýr a dopravní projektant. Ve Zvolenu působil od roku 1924 jako majitel projekční kanceláře staveb železnic a cest. Večeřova projekční kancelář v letech 1924 -1948 zpracovala více než 1200 projektů silnic a železnic na Slovensku. V roce 1930 založil Národohospodářskou župu středoslovenskou se sídlem ve Zvolenu. Navrhoval výstavbu slovenského hlavního města na středním Slovensku. Zasloužil se o obnovu zvolenského zámku a založení Slovenského aeroklubu. Po dobu Slovenského národního povstání se podílel na opevňovacích pracích v okolí Zvolena. Po 2. světové válce se zúčastnil rekonstrukce zničených silničních a železničních mostů. V roce 1948 byla jeho firma znárodněna, poté pracoval jako samostatný projektant ve stavebních organizacích. Zajímal se i o lidové umění, zejména o vyšívání a lidové písně. Za svoji činnost byl pronásledován nejdřív gardisty za český původ; Němci za pomoc partyzánům a posléze komunisty, kteří mu znárodnili majetek, přiznali malý starobní důchod a tím ho přinutili pracovat do pozdního fyzického věku. Proto musel nepřetržitě pracovat jako samostatný projektant inženýrských stavebních organizací až do 75 let. V roce 2002 dostal Cenu města Zvolen in memoriam.

.