Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pracovní zasedání Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí

 

Dne 17. dubna 2018 se na Ministerstvu zahraničních věcí uskutečnilo druhé pracovní zasedání Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí (dále „Komise“). Jednání se zúčastnili nominovaní zástupci následujících ministerstev: zahraničních věcí; školství, mládeže a tělovýchovy; vnitra; práce a sociálních věcí; kultury; spravedlnosti a průmyslu a obchodu.

V úvodu zasedání byla vyhodnocena činnost a aktivity Komise v roce 2017, a projednána závěrečná zpráva za rok 2017. Následně proběhla prezentace připravovaného nového webového rozhraní „Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí“. Toto webové rozhraní shrne základní informace českých ministerstev a úřadů pro Čechy žijící v zahraničí, a vychází z podkladů, které zaslali zástupci jednotlivých resortů.

Komise rovněž projednala dosavadní dobře fungující spolupráci s resorty při zodpovídání dotazů zaslaných Komisi. Dotazy jsou zpracovávány průběžně. Jejich četnost se, dle dosavadních zkušeností, zvyšuje například v návaznosti na významné krajanské konference nebo v kontextu trvalého zájmu krajanů o možnost zavedení korespondenčního hlasování v zahraničí.

Následně byl představen plán činnosti Komise na rok 2018. Zásadním úkolem bude spuštění připravovaného webového rozhraní „Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí“. Spuštění je naplánováno v průběhu května 2018. O webovém rozhraní budou uživatelé informováni prostřednictvím řady informačních kanálů, například prostřednictvím webových stránek MZV, jednotlivých zastupitelských úřadů v zahraničí, na poradě vedoucích zastupitelských úřadů v srpnu 2018, prostřednictvím Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí a její Konzultativní rady a na krajanských  konferencích v r. 2018.  

Diskutován byl rovněž potenciál možné hlubší koordinace a organizace české diaspory v zahraničí. Vedle Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů se  problematice networkingu české diaspory věnuje také Česká škola bez hranic, z.s.

Komise byla rovněž informována o poslední novele školského zákona, na základě které by měly české školy v zahraničí, jež mají s MŠMT smlouvu o poskytování vzdělávání občanům České republiky v období plnění povinné školní docházky, mít nárok na finanční příspěvek (zejména dle počtu žáků a vyučovaných hodin). Poskytování tohoto příspěvku by mělo být  další z forem podpory českých škol v zahraničí. Dosavadní formy podpory poskytované v rámci programu Podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2016 až 2020 se nemění.

.