Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

První pracovní zasedání Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí

 

Dne 21. srpna 2017 se na Ministerstvu zahraničních věcí uskutečnilo první pracovní zasedání Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí (dále „Komise“), které navazovalo na ustavující zasedání, které se konalo 19. června 2017. Jednání se zúčastnili nominovaní zástupci následujících ministerstev: ministerstva zahraničních věcí; ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; ministerstva vnitra; zdravotnictví; práce a sociálních věcí; kultury; spravedlnosti a průmyslu a obchodu.

Na základě úkolu z minulého zasedání byly projednány vstupy jednotlivých zúčastněných resortů do připravované společné informační databáze pro Čechy žijící v zahraničí, která má obsahovat přehledné a srozumitelné informace včetně příslušných odkazů a komentářů zaměřených na konkrétní cílové skupiny.

Předseda Komise, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV Jaroslav Kantůrek, v této souvislosti připomněl, že v zahraničí žijí velmi různorodé komunity krajanů s ohledem na období a důvody, které k jejich odchodu vedly. Mnozí se po generace hlásí k českému původu. Jedná se o osoby s českým státním občanstvím nebo s prokázaným českým původem, a po roce 1989 odchází Češi svobodně do zahraničí v rámci pracovní mobility, studijních a dalších osobních důvodů a počítají nebo uvažují v budoucnu o návratu do České republiky.   

Komise bude nadále udržovat přímý kontakt s krajanskou komunitou pravidelnou spoluprací se Stálou komisí Senátu pro krajany žijící v zahraničí a její Konzultativní radou. Důležitou zpětnou vazbu a konkrétní potřeby Čechů žijících v zahraničí pravidelně mapují mezinárodní konference s krajanskou tématikou, které od roku 2015 za podpory MZV ČR  pořádá společně se Senátem PČR Česká škola bez hranic z. s. jako odborný partner v prostorách Senátu PČR. Na konference s názvem „Heritage Schools and Diaspora“ a „Diaspora jako partner mateřského státu“ naváže v letošním roce konference na téma „Networking české diaspory“. Na této akci hodlá Komise představit první výsledky své práce a pokračovat tak v dialogu se zástupci krajanů žijících v zahraničí.  

.