Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác
Foto: © Tiskový odbor
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ustavení Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí

 

Vláda ČR vzala na vědomí ustavení Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí, která bude koordinačním a poradním orgánem ministra zahraničních věcí ke krajanské problematice. Vláda ČR uložila ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, ministru vnitra, ministru zdravotnictví, ministryni práce a sociálních věcí, ministru kultury, ministru spravedlnosti a ministru průmyslu a obchodu nominovat své zástupce do Komise. Tito zástupci ministerstev budou pověřeni koordinací krajanské problematiky a komunikací s pracovištěm zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí České republiky, jenž bude předsedou Komise.

Činnosti Komise se budou moci účastnit i zástupci dalších ministerstev a veřejných institucí, jejichž agenda s krajanskou problematikou souvisí a kteří projeví o členství v Komisi zájem.

Cílem Komise bude prohloubit vzájemnou informovanost a spolupráci orgánů státní správy a jiných veřejných institucí v dané problematice s cílem postupně vytvořit jednotnou databázi informací pro Čechy žijící v zahraničí za účelem usnadnění vyřizování jejich správních, finančních a dalších záležitostí v České republice i s ohledem na jejich možný návrat. Komise bude také předkládat zúčastněným subjektům doporučení a návrhy týkající se zejména legislativních a jiných opatření na zlepšení styku orgánů státní správy a dalších veřejných institucí s Čechy žijícími v zahraničí. Sjednocení důležitých informací pro Čechy žijící v zahraničí na jednom místě rovněž usnadní činnost zastupitelských úřadů České republiky, resp. jejich konzulární oddělení, která poskytují českým občanům širokou škálu konzulárních služeb, a to i v případech jejich návratu do České republiky.

Ustavení komise je v souladu s usnesením Senátu Parlamentu České republiky ze dne 1. prosince 2016 č. 43 k závěrům z konference „Diaspora jako partner mateřského státu“, která se konala v září 2016. Senát tímto usnesením požádal vládu, aby pověřila Ministerstvo zahraničních věcí koordinací ministerstev v oblasti vztahu státu a diaspory.

.