Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o vydávání a účelu Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě v zahraničí

 

Vláda České republiky umožňuje trvalé přesídlení do České republiky jednotlivým cizincům, kteří prokáží svůj český původ (krajanům) v souladu s usnesením Vlády ČR č. 1014 ze dne 8. prosince 2014 na základě individuálně podávaných žádostí o povolení trvalého pobytu na území České republiky podle § 66, odstavec 1 písmeno b) zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů a zákonů.

„Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě v zahraničí“ vydává žadatelům zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti (dále jen „ZKZ“) Ministerstva zahraničních věcí. Žádost se podává na předepsaném formuláři na zastupitelském úřadu ČR dle místa trvalého pobytu žadatele. Formulář ke stažení zde.

Toto potvrzení má deklaratorní charakter a přikládá se k žádosti o trvalý pobyt. Kromě tohoto dokladu přikládá osoba s prokázaným českým původem (krajan) další náležitosti dle § 70 zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů a zákonů (např. matriční doklady a další listinné doklady, které potvrzují český původ žadatele, doklad o zajištění ubytování na území ČR, doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu, výpis z registru trestů atd.). Dále je nezbytné doplnit žádost písemným odůvodněním, jehož součástí bude i životopis žadatele, ve kterém uvede další zřetele hodné důvody své žádosti o trvalý pobyt, vyjma českého původu – viz. stránky Ministerstva vnitra ČR. V souladu s výše citovaným cizineckým zákonem nesmí být “Potvrzení“ při podání žádosti starší 180 dní.

O stejný typ pobytového oprávnění může žádat i manžel/manželka nebo nezletilé dítě daného cizince, který ke své žádosti předloží navíc doklad o příbuzenském vztahu s žadatelem a úředně ověřenou kopii, nebo originál jeho potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě. Vydání povolení k trvalému  pobytu příbuzným cizince s prokázaným českým původem je však podmíněno vydáním povolení k trvalému pobytu tomuto cizinci.

ZKZ prověřuje předložené listinné doklady svědčící o českém původu žadatele (matriční doklady žadatele a jeho předků v pokolení přímém; obvyklost jména žadatele nebo jeho přímých předků v českých zemích nebo jméno vyskytující se v dané krajanské komunitě; kompaktnost komunit v jednotlivých zemích; znalost českého jazyka; doklady úřední povahy s vyznačenou českou národností žadatele nebo jeho předků v pokolení přímém; archivní dokumenty; prameny dochované v historických a etnografických ústavech apod.). Příslušnost k české krajanské komunitě je vymezení etnické, nikoli teritoriální.

 

Žádost o PPKK (DOC, 47 KB)

přílohy

Žádost o PPKK 47 kB doc (Word dokument) 28.2.2019

.