Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhlášení výběrového dotačního řízení Programu transformační spolupráce na rok 2016

 

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce 2016.
 

Výběrové dotační řízení je vyhlašováno v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. e), f), i), j) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ČR č. 92 z 1. února 2010, ve znění pozdějších předpisů a usnesením vlády ČR č. 468 ze dne 15. června 2015 k plánu dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2016 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2018.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen „MZV“) poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů Programu transformační spolupráce (dále jen „Program TRANS“), jejímž cílem je rozvoj a stabilizace politických systémů založených na demokratických principech a respektu k lidským právům.

Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu, vyčleněná na projekty, činí až 40 000 000 Kč. Výše prostředků, které mohou být požadovány v jednotlivých žádostech o dotace, není omezena.

O dotaci lze žádat na projekty realizované v těchto prioritních zemích Programu TRANS: Myanmar/Barma, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Kosovo, Kuba, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina.

Informační seminář pro žadatele se bude konat dne 17. září 2015 ve 13:00, v budově MZV, Loretánské nám. 5, Praha 1. Účast prosím potvrďte do 15. 9. 2014 na email: LPTP@mzv.cz

Příjem přihlášek končí dne 12. 10. 2015 ve 14.00 hod.

Více informací k výběrovému řízení a podmínkám najdete v přílohách níže.

V Praze dne 3. září 2015

přílohy

Projektový formulář 2016 383 kB doc (Word dokument) 2.9.2015

Logický rámec 2016 45 kB doc (Word dokument) 2.9.2015

Tabulka výstupů 2016 43 kB doc (Word dokument) 7.9.2015

Harmonogram projektu 2016 66 kB doc (Word dokument) 2.9.2015

Rozpočet projektu 2016 47 kB xls (Excel tabulka) 2.9.2015

Žádost dotace 2016 134 kB doc (Word dokument) 2.9.2015

Osnova 2016 31 kB doc (Word dokument) 2.9.2015

Uznatelné náklady 2016 89 kB doc (Word dokument) 2.9.2015

Úplné znění VDŘ 81 kB doc (Word dokument) 3.9.2015

Tabulka výstupů 43 kB doc (Word dokument) 7.9.2015

.