Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhlášení výběrového dotačního řízení Programu transformační spolupráce na rok 2017

 

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce 2017.

Výběrové dotační řízení je vyhlašováno v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. e), f), i), j) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ČR č. 92 z 1. února 2010, ve znění pozdějších předpisů a usnesením vlády ČR č. 631 ze dne 11. července 2016 k plánu dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2017 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2019.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen „MZV“) poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů Programu transformační spolupráce (dále jen „Program TRANS“), jejímž cílem je rozvoj a stabilizace politických systémů založených na demokratických principech a respektu k lidským právům.

Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu, vyčleněná na projekty, činí  22 000 000 Kč. Výše prostředků, které mohou být požadovány v jednotlivých žádostech o dotace, není omezena.

O dotaci lze žádat na projekty realizované v těchto prioritních zemích Programu TRANS: Myanmar/Barma, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Kosovo, Kuba, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina.

Informační seminář pro žadatele se bude konat dne 20. září 2016 ve 13:00, v budově MZV, Loretánské nám. 5, Praha 1. Účast prosím potvrďte do 16. 9. 2016 na email: trans@mzv.cz

Příjem přihlášek končí dne 10. 10. 2016 ve 14.00 hod.

Více informací k výběrovému řízení a podmínkám najdete v přílohách níže.

V Praze dne 30. srpna 2016

 

přílohy

Výběrové řízení 2017 - plný text 79 kB doc (Word dokument) 30.8.2016

Žádost o dotaci 2017 116 kB doc (Word dokument) 30.8.2016

Rozpočet 2017 40 kB xls (Excel tabulka) 30.8.2016

Tabulka výstupů a aktivit 2017 41 kB doc (Word dokument) 30.8.2016

Logický rámec 2017 45 kB doc (Word dokument) 30.8.2016

Časový harmonogram 2017 55 kB doc (Word dokument) 30.8.2016

Projektový formulář 2017 374 kB doc (Word dokument) 30.8.2016

Uznatelné náklady 2017 82 kB doc (Word dokument) 30.8.2016

Osnova žádosti 2017 33 kB doc (Word dokument) 30.8.2016

.