Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhlášení výběrového dotačního řízení Programu transformační spolupráce na rok 2019

 

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce 2019.
 

Výběrové dotační řízení je vyhlašováno v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. e), f), i), j) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ČR č. 92 z 1. února 2010, ve znění pozdějších předpisů a usnesením vlády ČR č. 435 ze dne 26. června 2018 k plánu dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2019 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2019.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen „MZV“) poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů Programu transformační spolupráce (dále jen „Program TRANS“), jejímž cílem je rozvoj a stabilizace politických systémů založených na demokratických principech a respektu k lidským právům.

Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu, činí
34 000 000 Kč. Výše prostředků, které mohou být požadovány v jednotlivých žádostech o dotace, není omezena.

O dotaci lze žádat na projekty realizované v těchto prioritních zemích Programu TRANS: Arménie, Myanmar/Barma, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Kosovo, Kuba, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina.

Informační seminář pro žadatele se bude konat dne 26. září 2018 ve 13:00, v budově MZV, Loretánské nám. 5, Praha 1. Účast prosím potvrďte do 24. 9. 2018 na email: trans@mzv.cz

Příjem přihlášek končí dne 22. 10. 2018 ve 14.00 hod.

Více informací k výběrovému řízení a podmínkám najdete v přílohách níže.

V Praze dne 17. září 2018

 

přílohy

projektový formulář 380 kB doc (Word dokument) 17.9.2018

matice 45 kB doc (Word dokument) 17.9.2018

tabulka výstupů 41 kB doc (Word dokument) 17.9.2018

harmonogram 66 kB doc (Word dokument) 17.9.2018

rozpočet 40 kB xls (Excel tabulka) 17.9.2018

žádost o dotaci 116 kB doc (Word dokument) 17.9.2018

osnova 33 kB doc (Word dokument) 17.9.2018

uznatelné náklady 82 kB doc (Word dokument) 17.9.2018

VŘ TRANS 2019 121 kB doc (Word dokument) 19.9.2018

.