Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhlášení výběrového dotačního řízení Programu transformační spolupráce na rok 2021

 

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce 2021.

Výběrové dotační řízení je vyhlašováno v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. e), f), i), j) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ČR č. 591 z 1. června 2020, ve znění pozdějších předpisů a usnesením vlády ČR č. 586 ze dne 8. června 2020 k plánu dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2021 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2023.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen „MZV“) poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů Programu transformační spolupráce (dále jen „Program TRANS“), jejímž cílem je rozvoj a stabilizace politických systémů založených na demokratických principech a respektu k lidským právům.

Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu, činí 28 000 000 Kč. Výše prostředků, které mohou být požadovány v jednotlivých žádostech o dotace, není omezena.

O dotaci lze žádat na projekty realizované v těchto prioritních zemích Programu TRANS: Arménie, Myanmar/Barma, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Kosovo, Kuba, Moldavsko, Srbsko, Ukrajina a Vietnam.

Informační seminář pro žadatele se bude konat dne 21. září 2020 ve 14:00, v budově MZV, Loretánské nám. 5, Praha 1. Účast prosím potvrďte do 18. 9. 2020 na email: trans@mzv.cz

Příjem přihlášek končí dne 20. 10. 2020 ve 14.00 hod. V letošním roce přihlášky přijímáme elektronicky prostřednictvím webového rozhraní Grantys. Přílohy, jež vyžadují podpis, prosím podepište a nahrajte ve formátu pdf. Přílohu projektový formulář a přílohu žádost nahrajte rovněž ve formátu docx.

Více informací k výběrovému řízení a podmínkám najdete v přílohách níže.

V Praze dne 14. září 2020

přílohy

Výzva TRANS 2021 124 kB doc (Word dokument) 22.9.2020

Žádost dotace 116 kB doc (Word dokument) 25.9.2020

Projektový formulář 381 kB doc (Word dokument) 14.9.2020

Tabuka výstupů 41 kB doc (Word dokument) 25.9.2020

Rozpočet 41 kB xls (Excel tabulka) 14.9.2020

Logický rámec 45 kB doc (Word dokument) 14.9.2020

Harmonogram projektu 55 kB doc (Word dokument) 14.9.2020

Osobní údaje 50 kB doc (Word dokument) 25.9.2020

Osnova 33 kB doc (Word dokument) 25.9.2020

Uznatelné výdaje 76 kB doc (Word dokument) 25.9.2020

Grantys - manuál pro žadatele 824 kB pdf (Acrobat dokument) 22.9.2020

.