Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhlášení výběrového dotačního řízení Programu transformační spolupráce na rok 2020

 

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce 2020.

Výběrové dotační řízení je vyhlašováno v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. e), f), i), j) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ČR č. 92 z 1. února 2010, ve znění pozdějších předpisů a usnesením vlády ČR č. 586 ze dne 26. srpna 2019 k plánu dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2020 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2022.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen „MZV“) poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů Programu transformační spolupráce (dále jen „Program TRANS“), jejímž cílem je rozvoj a stabilizace politických systémů založených na demokratických principech a respektu k lidským právům.

Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu, činí 28 000 000 Kč. Výše prostředků, které mohou být požadovány v jednotlivých žádostech o dotace, není omezena.

O dotaci lze žádat na projekty realizované v těchto prioritních zemích Programu TRANS: Arménie, Myanmar/Barma, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Kosovo, Kuba, Moldavsko, Srbsko, Ukrajina a pilotně i Vietnam.

Informační seminář pro žadatele se bude konat dne 20. září 2019 ve 13:30, v budově MZV, Loretánské nám. 5, Praha 1. Účast prosím potvrďte do 18. 9. 2019 na email: trans@mzv.cz

Příjem přihlášek končí dne 14. 10. 2019 ve 14.00 hod.

Více informací k výběrovému řízení a podmínkám najdete v přílohách níže.

V Praze dne 9. září 2019

 

přílohy

Výzva TRANS 2020 130 kB doc (Word dokument) 10.9.2019

Příloha II Popis projektu 380 kB doc (Word dokument) 9.9.2019

Příloha III Tabulka výstupů a aktivit projektu 41 kB doc (Word dokument) 9.9.2019

Příloha IV Struktura rozpočtu projektu 41 kB xls (Excel tabulka) 9.9.2019

Příloha V Vzor logického rámce 45 kB doc (Word dokument) 9.9.2019

Příloha VI Časový harmonogram aktivit projektu 55 kB doc (Word dokument) 9.9.2019

Příloha VII Souhlas se zpracováním osobních údajů 50 kB doc (Word dokument) 9.9.2019

Příloha VIII Vzorová osnova projektového dokumentu 33 kB doc (Word dokument) 9.9.2019

.