Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhlášení výběrového dotačního řízení v rámci dotačního titulu Podpora platforem nestátních subjektů činných v transformační spolupráci na rok 2022

 

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu projektů platforem nestátních neziskových organizací činných v oblasti transformační spolupráce pro rok 2022.

Dotační titul je Ministerstvem zahraničních věcí vyhlašován v rámci programu státní dotační politiky a v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. e), f), i) a § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Při poskytování dotací se Ministerstvo zahraničních věcí dále řídí usnesením vlády České republiky ze dne 1. června 2020 č. 591, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy,  usnesením vlády ze dne 7. června 2021 č. 517 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2022 a usnesením vlády České republiky ze dne 14. června 2021 č. 535 o dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2022 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2024.

Předmětem dotačního titulu „Podpora platforem nestátních subjektů činných v transformační spolupráci“ je podpora projektů předložených zastřešujícími organizacemi NNO a dalších oprávněných subjektů v oblasti posilování kapacit a akceschopnosti zastřešujících organizací subjektů působících v oblasti lidských práv a transformační spolupráce. Jde zejména o institucionální podporu organizací, budování jejich kapacit, osvětovou činnost a podporu jejich působení v mezinárodních institucích.

Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu, činí 1.000.000 Kč.

Informační seminář pro žadatele se bude konat dne 23. září 2021 ve 14:00, v budově MZV, Loretánské nám. 5, Praha 1. Na seminář navazuje školení pro uživatele systému Grantys, které začíná v 15:00. Účast na semináři a/nebo školení prosím potvrďte do 21. 9. 2021 na email: trans@mzv.cz .

Příjem přihlášek končí dne 23. 10. 2021 ve 12.00 hod. V letošním roce přihlášky přijímáme elektronicky prostřednictvím webového rozhraní Grantys. Přílohy, jež vyžadují podpis, prosím podepište a nahrajte ve formátu pdf. Přílohu projektový formulář a přílohu žádost nahrajte rovněž ve formátu docx.

Více informací k výběrovému řízení a podmínkám najdete v přílohách níže.

V Praze dne 15. září 2021

přílohy

Příloha I_žádost dotace 117 kB doc (Word dokument) 15.9.2021

Příloha II_projektový formulář 380 kB doc (Word dokument) 15.9.2021

Příloha III_tabulka výstupů 41 kB doc (Word dokument) 15.9.2021

Příloha IV_vzor rozpočet 41 kB xls (Excel tabulka) 15.9.2021

Příloha V_vzor logického rámce 45 kB doc (Word dokument) 15.9.2021

Příloha VI_harmonogram projektu 55 kB doc (Word dokument) 15.9.2021

Příloha VII_přehled uznatelných výdajů 2022 76 kB doc (Word dokument) 15.9.2021

Příloha VIII_souhlas se zpracováním osobních údajů 50 kB doc (Word dokument) 15.9.2021

Grantys_manuál pro žadatele 824 kB pdf (Acrobat dokument) 15.9.2021

Příloha IX_osnova projektového dokumentu 33 kB doc (Word dokument) 15.9.2021

Výzva VŘ TRANS 2022 platformy 115 kB doc (Word dokument) 15.9.2021

.