Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhlášení výběrového řízení v rámci dotačního titulu Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro transformační spolupráci na rok 2017

 

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu projektů platforem nestátních neziskových organizací činných v oblasti transformační spolupráce pro rok 2017.
 

Výběrové dotační řízení je vyhlašováno v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ČR č. 92 z 1. února 2010, ve znění pozdějších předpisů a usnesením vlády ČR č. 631 ze dne 11. července 2016 k plánu dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2017 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2019.
 
Předmětem tohoto dotačního titulu je podpora projektů zastřešujících organizací NNO působících v oblasti lidských práv a transformační spolupráce zaměřených na posilování jejich kapacit a akceschopnosti. Jde zejména o oblast administrativního a technického zabezpečení chodu zastřešujících organizací, organizace společných akcí členů těchto organizací a podporu jejich působení v mezinárodních institucích.
 
Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu pro rok 2017, činí

1 000 000 Kč.

Na jednotlivé projekty je možno žádat o finanční prostředky do výše maximálně

600 000 Kč.
 

Příjem veškerých přihlášek končí dne 14. listopadu 2016 ve 12 hod.

Více informací k výběrovému řízení a podmínkám najdete v přílohách níže.

přílohy

Plný text výběrového řízení 95 kB doc (Word dokument) 4.10.2016

I Projektový formulář 374 kB doc (Word dokument) 4.10.2016

II Logický rámec 45 kB doc (Word dokument) 4.10.2016

III Tabulka výstupů 41 kB doc (Word dokument) 4.10.2016

IV Časový harmonogram 55 kB doc (Word dokument) 4.10.2016

V Rozpočet 40 kB xls (Excel tabulka) 4.10.2016

VI Žádost o dotaci 116 kB doc (Word dokument) 4.10.2016

VII Osnova 33 kB doc (Word dokument) 4.10.2016

VIII Uznatelné náklady 82 kB doc (Word dokument) 4.10.2016

.