Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhlášení výběrového řízení v rámci dotačního titulu Podpora platforem nestátních subjektů činných v transformační spolupráci na rok 2019

 

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu projektů platforem nestátních neziskových organizací činných v oblasti transformační spolupráce pro rok 2019.
 

Výběrové dotační řízení je vyhlašováno v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. e), f), i), j) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ČR č. 92 z 1. února 2010, ve znění pozdějších předpisů a usnesením vlády ČR č. 435 ze dne 26. června 2018 k plánu dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2019 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2019.

Předmětem dotačního titulu „Podpora platforem nestátních subjektů činných v transformační spolupráci“ je podpora projektů předložených zastřešujícími organizacemi NNO a dalších oprávněných subjektů v oblasti posilování kapacit a akceschopnosti zastřešujících organizací subjektů působících v oblasti lidských práv a transformační spolupráce. Jde zejména o institucionální podporu organizací, budování jejich kapacit, osvětovou činnost a podporu jejich působení v mezinárodních institucích.

Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu pro rok 2019, činí 1 200 000 Kč.

Informační seminář pro žadatele se bude konat dne 26. září 2018 ve 13:00, v budově MZV, Loretánské nám. 5, Praha 1. Účast prosím potvrďte do 24. 9. 2018 na email: trans@mzv.cz

Příjem přihlášek končí dne 22. 10. 2018 ve 14.00 hod.

Více informací k výběrovému řízení a podmínkám najdete v přílohách níže.

V Praze dne 17. září 2018

 

přílohy

projektový formulář 380 kB doc (Word dokument) 17.9.2018

matice 45 kB doc (Word dokument) 17.9.2018

tabulka výstupů 41 kB doc (Word dokument) 17.9.2018

harmonogram 66 kB doc (Word dokument) 17.9.2018

rozpočet 40 kB xls (Excel tabulka) 17.9.2018

žádost o dotaci 116 kB doc (Word dokument) 17.9.2018

osnova 33 kB doc (Word dokument) 17.9.2018

uznatelné náklady 82 kB doc (Word dokument) 17.9.2018

VŘ TRANS 2019 - Platformy 116 kB doc (Word dokument) 19.9.2018

.