Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výsledky výběrového dotačního řízení Programu transformační spolupráce v roce 2017 - platformy

 

Výsledky výběrového dotačního řízení na podporu projektů platforem nestátních neziskových organizací na rok 2017.

Dne 4. 10. 2016 bylo vyhlášeno výběrové dotační řízení na podporu projektů platforem nestátních neziskových organizací činných v oblasti transformační spolupráce pro rok 2017. Termín pro dodání návrhů projektů do výběrového řízení byl stanoven na 14. 11. 2016 ve 12 hodin. Ve stanoveném termínu byly doručeny dvě obálky, které byly dne 14. 11. 2016 otevřeny. Obě žádosti o dotace splňovaly všechna formální kritéria zadaná ve vyhlášení výběrového dotačního řízení. Obě žádosti byly postoupeny výběrové Komisi. Protokol z otevírání obálek naleznete v příloze.

Komise složená ze tří zástupců MZV a dvou externích odborníků zasedla dne 12. prosince 2016.

Složení výběrové komise:                                  

David Červenka, ředitel Odboru lidských práv a transformační politiky MZV, předseda komise

Olga Hajflerová, Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV, členka Komise

Radek Buben, Kabinet ministra MZV, člen Komise

Veronika Bílková, Ústav mezinárodních vztahů, členka Komise

Věra Pachta, Eastern Partnership Civil Society Forum, nehodnotící členka Komise

Dále byli přítomni pracovníci Odboru lidských práv a transformační politiky Jan Látal (vedoucí oddělení TRANS, administrátor komise), Olga Koldová, Magdalena Kopicová a Jan Blažek z odboru LPTP

Komise posoudila následující návrhy projektu:

Asociace pro podporu demokracie a lidských práv DEMAS: Podpora platformy DEMAS                       Komise rozhodla projekt pro rok 2017 podpořit v plné požadované výši 600 tisíc Kč.

Social Watch, z.s.: Platforma Social Watch 2017                                                                                           Komise rozhodla projekt pro rok 2017 podpořit v krácené výši 400 tisíc Kč.

S předkladateli obou podpořených návrhů bude zahájeno dohadovací řízení, v němž bude návrh projektu a jeho rozpočet dopracován v souladu s doporučeními Komise. Po ukončení dohadovacího řízení bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí výběrové komise je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.

Odbor lidských práv a transformační politiky MZV ČR děkuje za návrhy projektů zaslané do tohoto výběrového dotačního řízení a těší se na další spolupráci.

V Praze dne 16. prosince 2016

David Červenka, ředitel Odboru lidských práv a transformační politiky MZV

.