Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výsledky výběrového dotačního řízení Programu TRANS na rok 2017

 

Výsledky výběrového dotačního řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce 2017.
 

Dne 30.8. 2016 bylo vyhlášeno výběrové dotační řízení na projekty Programu transformační spolupráce na rok 2017. Termín pro dodání návrhů projektů do výběrového řízení byl stanoven na 10.10. 2016 ve 14 hodin. Dne 11. 10. 2016 proběhlo otevírání obálek došlých žádostí o dotaci. Účastníci otevírání obálek zkontrolovali, zda jednotlivé žádosti o dotace splňují všechna formální kritéria zadaná ve vyhlášení výběrového dotačního řízení. Z celkového počtu 63 přijatých návrhů bylo 7 žádostí vyřazeno z formálních důvodů a do hodnocení výběrovou komisí bylo postoupeno 56 žádostí.

Žádosti o dotace splňující formální kritéria byly posouzeny výběrovou komisí, která měla při svém hodnocení k dispozici vyjádření k projektům od Odboru lidských práv a transformační politiky, příslušných teritoriálních odborů a zastupitelských úřadů.

Komise složená ze tří zástupců MZV a dvou externích odborníků zasedla dne 12. prosince 2016.

Složení výběrové komise:                                  

David Červenka, ředitel Odboru lidských práv a transformační politiky MZV, předseda komise,

Olga Hajflerová, Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV, členka Komise

Radek Buben, Kabinet ministra MZV, člen Komise

Veronika Bílková, Ústav mezinárodních vztahů, členka Komise

Věra Pachta, Eastern Partnership Civil Society Forum, členka Komise

Dále byli přítomni pracovníci Odboru lidských práv a transformační politiky Jan Látal (vedoucí oddělení TRANS), Magdalena Kopicová, Olga Koldová a Jan Blažek a zástupce Odboru států Asie a Pacifiku Zbyněk Noha jako pozorovatel.

Komise se vyjádřila jednotlivě k projektům a rozdělila je na základě svých rozhodnutí do tří skupin:

1) podpořené návrhy projektů,

2) návrhy projektů na rezervní listině (mohou být podpořeny v případě, že některý z podpořených projektů realizován nebude),

3) návrhy projektů zamítnuté.

Tabulky se seznamem podpořených a rezervních projektů naleznete v příloze. Celkem bylo v rámci tohoto výběrového řízení podpořeno šestnáct projektů a rozděleno bezmála 22 mil. Kč. V roce 2017 bude pokračovat realizace dalších jedenácti transformačních projektů podpořených v předchozích letech taktéž v souhrnné výši 22 mil. Kč, celkově tedy bude v roce 2017 nevládními organizacemi realizováno dvacet sedm projektů a souhrn touto cestou rozdělených dotací bude 44 mil. Kč.

S předkladateli podpořených návrhů projektů bude zahájeno dohadovací řízení, v němž budou návrhy projektů a jejich rozpočty dopracovány v souladu s doporučeními komise. Po ukončení dohadovacího řízení bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Všichni předkladatelé projektů budou o výsledcích výběrového řízení vyrozuměni oficiálním dopisem. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí výběrové komise je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.

Odbor lidských práv a transformační politiky MZV ČR děkuje za všechny návrhy projektů zaslané do tohoto výběrového dotačního řízení a těší se na další spolupráci s úspěšnými předkladateli.

V Praze dne 16 . prosince 2016

David Červenka, ředitel Odboru lidských práv a transformační politiky MZV

 

 

 

 

přílohy

Podpořené projekty 2017 34 kB xls (Excel tabulka) 16.12.2016

Rezervní projekty 2017 27 kB xls (Excel tabulka) 16.12.2016

.