Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výsledky výběrového dotačního řízení Programu TRANS na rok 2016

 

Výsledky výběrového dotačního řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce 2016.

Dne 3. 9. 2015 bylo vyhlášeno výběrové dotační řízení na projekty Programu transformační spolupráce na rok 2016. Termín pro dodání návrhů projektů do výběrového řízení byl stanoven na 12.10. 2015 ve 14 hodin. Dne 14. 10. 2015 proběhlo otevírání obálek došlých žádostí o dotaci. Účastníci otevírání obálek zkontrolovali jednotlivé žádosti o dotace, zda splňují všechny formální kritéria zadaná ve vyhlášení výběrového dotačního řízení. Z celkového počtu 58 přijatých návrhů byly 4 žádosti vyřazeny z formálních důvodů a do hodnocení výběrovou komisí bylo postoupeno 54 žádostí.

Žádosti o dotace, které splnily formální kritéria, byly posouzeny výběrovou komisí, která měla při svém hodnocení k dispozici vyjádření k projektům od Odboru lidských práv a transformační politiky, příslušných teritoriálních odborů a zastupitelských úřadů.

Komise složená ze tří zástupců MZV a dvou externích odborníků zasedla dne 11. prosince 2015.

Složení výběrové komise:                                  

David Červenka, ředitel Odboru lidských práv a transformační politiky MZV, předseda komise,

Veronika Bílková, Ústav mezinárodních vztahů, členka Komise

Veronika Hirzel, Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV, členka Komise

Jana Kobzová, European Endowment for Democracy, členka Komise

Jan Chmelíček, poradce ministra, člen Komise

Dále byli jako pozorovatelé přítomni: zástupce Odboru států jihovýchodní Evropy Jiří Sitter, zástupkyně Odboru států severní a východní Evropy Hana Cigánková, zástupce Odboru států Asie a Pacifiku Viktor Dolista, a jako administrátoři pracovníci Odboru lidských práv a transformační politiky Jan Látal (vedoucí oddělení TRANS), Ivana Kuranianová a Olga Koldová.

Komise se vyjádřila jednotlivě k projektům a rozdělila je na základě svých rozhodnutí do tří skupin:

1) podpořené návrhy projektů,

2) návrhy projektů na rezervní listině (mohou být podpořeny v případě, že některý z podpořených projektů realizován nebude),

3) návrhy projektů zamítnuté.

Tabulku se seznamem podpořených a rezervních projektů naleznete v příloze.

S předkladateli podpořených návrhů projektů bude zahájeno dohadovací řízení, v němž budou návrhy projektů a jejich rozpočty dopracovány v souladu s doporučeními Komise. Po ukončení dohadovacího řízení bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Všichni předkladatelé projektů budou o výsledcích výběrového řízení vyrozuměni oficiálním dopisem. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí výběrové komise je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.

Odbor lidských práv a transformační politiky MZV ČR děkuje za všechny návrhy projektů zaslané do tohoto výběrového dotačního řízení a těší se na další spolupráci s úspěšnými předkladateli.

V Praze dne 18 . prosince 2015

David Červenka, ředitel Odboru lidských práv a transformační politiky MZV

přílohy

Přehled podpořených projektů TRANS 2016 27 kB xls (Excel tabulka) 31.3.2017

.