Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výsledky výběrového dotačního řízení Programu TRANS na rok 2016 - platformy

 

Výsledky výběrového dotačního řízení na podporu projektů platforem nestátních neziskových organizací na rok 2016.

Dne 5. 11. 2015 bylo vyhlášeno výběrové dotační řízení na podporu projektů platforem nestátních neziskových organizací činných v oblasti transformační spolupráce pro rok 2016. Termín pro dodání návrhů projektů do výběrového řízení byl stanoven na 25.11. 2015 ve 12 hodin. Ve stanoveném termínu byla doručena jedna obálka, která byla dne 25. 10. 2015 otevřena a bylo ověřeno, zda žádost o dotace splňuje všechna formální kritéria zadaná ve vyhlášení výběrového dotačního řízení. Tato žádost byla postoupena výběrové Komisi.

Komise složená ze tří zástupců MZV a dvou externích odborníků zasedla dne 11. prosince 2015.

Složení výběrové komise:                                  

David Červenka, ředitel Odboru lidských práv a transformační politiky MZV, předseda komise,

Veronika Bílková, Ústav mezinárodních vztahů, členka Komise

Veronika Hirzel, Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV, členka Komise

Jana Kobzová, European Endowment for Democracy, členka Komise

Jan Chmelíček, poradce ministra, člen Komise

Dále byli přítomni pracovníci Odboru lidských práv a transformační politiky Jan Látal (vedoucí oddělení TRANS), Ivana Kuranianová a Olga Koldová, z titulu administrátorů.

Komise posoudila návrh projektu Asociace pro podporu demokracie a lidských práv DEMAS - Podpora platformy DEMAS a rozhodla se jej pro rok 2016 podpořit v plné výši 600 tisíc Kč.

S předkladatelem podpořeného návrhu projektu bude zahájeno dohadovací řízení, v němž bude návrh projektu a jeho rozpočet dopracován v souladu s doporučeními Komise. Po ukončení dohadovacího řízení bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí výběrové komise je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.

Odbor lidských práv a transformační politiky MZV ČR děkuje za návrh projektu zaslaný do tohoto výběrového dotačního řízení a těší se na další spolupráci.

V Praze dne 18 . prosince 2015

David Červenka, ředitel Odboru lidských práv a transformační politiky MZV

.