Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výsledky výběrového dotačního řízení Programu transformační spolupráce v roce 2018 - platformy

 

Výsledky výběrového dotačního řízení na podporu projektů platforem nestátních neziskových organizací na rok 2018.

Dne 12. 10. 2017 bylo vyhlášeno výběrové dotační řízení na podporu projektů platforem nestátních neziskových organizací činných v oblasti transformační spolupráce pro rok 2018. Termín pro dodání návrhů projektů do výběrového řízení byl stanoven na 22. 11. 2017 ve 12 hodin. Ve stanoveném termínu byla doručeny dvě obálky, které byly dne 22. 11. 2017 otevřeny a bylo ověřeno, že obě žádosti o dotace splňují všechna formální kritéria zadaná ve vyhlášení výběrového dotačního řízení. Obě žádosti byly postoupeny výběrové Komisi.

Komise složená ze tří zástupců MZV a dvou externích odborníků zasedla dne 11. prosince 2017.

Složení výběrové komise:                                  

David Červenka, ředitel Odboru lidských práv a transformační politiky MZV, předseda komise,

Olga Hajflerová, Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV, členka Komise

Dagmar Minaříková, tajemnice náměstka pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální MZV, členka Komise

Ondřej Ditrych, Ústav mezinárodních vztahů, člen Komise

Věra Pachta, Eastern Partnership Civil Society Forum, členka Komise

Dále byli přítomni pracovníci Odboru lidských práv a transformační politiky Jan Látal (vedoucí oddělení TRANS), Magdalena Kopicová, Olga Koldová a Dana Pšenicová

Komise posoudila následující návrhy projektu:

Asociace pro podporu demokracie a lidských práv DEMAS: Podpora platformy DEMAS - Komise rozhodla projekt pro rok 2018 podpořit ve výši 800 tisíc Kč.

Social Watch, z.s.: Platforma Social Watch 2018                                                           Komise rozhodla projekt pro rok 2018 nepodpořit.

S předkladatelem podpořeného návrhu bude zahájeno dohadovací řízení, v němž bude návrh projektu a jeho rozpočet dopracován v souladu s doporučeními Komise. Po ukončení dohadovacího řízení bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Všichni předkladatelé projektů budou o výsledcích výběrového řízení vyrozuměni oficiálním dopisem. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí výběrové komise je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.

Odbor lidských práv a transformační politiky MZV ČR děkuje za návrh projektu zaslaný do tohoto výběrového dotačního řízení a těší se na další spolupráci.

V Praze dne 15. prosince 2017

David Červenka, ředitel Odboru lidských práv a transformační politiky MZV

.