Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výsledky výběrového dotačního řízení Programu TRANS na rok 2018

 

Dne 30.8. 2017 bylo vyhlášeno výběrové dotační řízení na projekty Programu transformační spolupráce na rok 2018. Termín pro dodání návrhů projektů do výběrového řízení byl stanoven na 9.10. 2017 ve 14 hodin. Dne 10. 10. 2016 proběhlo otevírání obálek došlých žádostí o dotaci. Účastníci otevírání obálek zkontrolovali, zda jednotlivé žádosti o dotace splňují všechna formální kritéria zadaná ve vyhlášení výběrového dotačního řízení. Z celkového počtu 56 přijatých návrhů byla 1 žádost vyřazena z formálních důvodů a do hodnocení výběrovou komisí bylo postoupeno 55 žádostí.
 

Žádosti o dotace splňující formální kritéria byly posouzeny výběrovou komisí, která měla při svém hodnocení k dispozici vyjádření k projektům od Odboru lidských práv a transformační politiky, příslušných teritoriálních odborů a zastupitelských úřadů a České rozvojové agentury.

Komise složená ze tří zástupců MZV a dvou externích odborníků zasedla dne 11. prosince 2017.

Složení výběrové komise:                                  

David Červenka, ředitel Odboru lidských práv a transformační politiky MZV, předseda komise,

Olga Hajflerová, Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV, členka Komise

Dagmar Minaříková, tajemnice náměstka pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální MZV, členka Komise

Ondřej Ditrych, Ústav mezinárodních vztahů,  Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, člen Komise

Věra Pachta, Eastern Partnership Civil Society Forum, členka Komise

Dále byli přítomni pracovníci Odboru lidských práv a transformační politiky Jan Látal (vedoucí oddělení TRANS), Magdalena Kopicová, Olga Koldová a Dana Pšenicová a zástupce Odboru států severní a východní Evropy Veronika Sidó jako pozorovatelka.

Komise se vyjádřila jednotlivě k projektům a rozdělila je na základě svých rozhodnutí do tří skupin:

1) podpořené návrhy projektů,

2) návrh projektu na rezervní listině (může být podpořen v případě, že některý z podpořených projektů realizován nebude),

3) návrhy projektů zamítnuté.

Tabulku se seznamem podpořených projektů, včetně rezervního naleznete v příloze. Celkem bylo v rámci tohoto výběrového řízení podpořeno 26 projektů a rozděleno bezmála 38,9 mil. Kč. V roce 2018 bude pokračovat realizace dalších 7 transformačních projektů podpořených v předchozích letech v souhrnné výši 11,6 mil. Kč, celkově tedy bude v roce 2018 nevládními organizacemi realizováno 33 projektů a souhrn touto cestou rozdělených dotací bude více než 50,5 mil Kč.

S předkladateli podpořených návrhů projektů bude zahájeno dohadovací řízení, v němž budou návrhy projektů a jejich rozpočty dopracovány v souladu s doporučeními Komise. Po ukončení dohadovacího řízení bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Všichni předkladatelé projektů budou o výsledcích výběrového řízení vyrozuměni oficiálním dopisem. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí výběrové komise je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.

Odbor lidských práv a transformační politiky MZV ČR děkuje za všechny návrhy projektů zaslané do tohoto výběrového dotačního řízení a těší se na další spolupráci s úspěšnými předkladateli.

V Praze dne 15. prosince 2017

David Červenka, ředitel Odboru lidských práv a transformační politiky MZV

přílohy

Podpořené projekty 2018 43 kB xls (Excel tabulka) 15.12.2017

.