Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výsledky výběrového dotačního řízení Programu TRANS na rok 2020

 

Dne 9. 9. 2019 bylo vyhlášeno výběrové dotační řízení na projekty Programu transformační spolupráce na rok 2020. Termín pro dodání návrhů projektů do výběrového řízení byl stanoven na 14. 10. 2019 ve 14 hodin. Dne 15. 10. 2019 proběhlo otevírání obálek došlých žádostí o dotaci. Účastníci otevírání obálek zkontrolovali, zda jednotlivé žádosti o dotace splňují všechna formální kritéria zadaná ve vyhlášení výběrového dotačního řízení. Z celkového počtu 47 přijatých návrhů byla 1 žádost vyřazena z formálních důvodů a do hodnocení výběrovou komisí bylo postoupeno 47 žádostí.

Žádosti o dotace splňující formální kritéria byly posouzeny výběrovou komisí, která měla při svém hodnocení k dispozici vyjádření k projektům od Odboru lidských práv a transformační politiky, příslušných teritoriálních odborů a zastupitelských úřadů.

Komise složená ze tří zástupců MZV a dvou externích odborníků zasedla dne 16. prosince 2019.

Složení výběrové komise:                                  

David Červenka, ředitel Odboru lidských práv a transformační politiky MZV, předseda komise;

Veronika Bílková, Ústav mezinárodních vztahů, členka komise;

Věra Pachta, Eastern Partnership Civil Society Forum, členka komise;

Vladimír Hejduk, Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, člen komise;

Pavla Havrlíková, tajemnice Sekce bezpečnostní a multilaterální, členka komise.

Dále byli přítomni pracovníci Odboru lidských práv a transformační politiky Jan Látal (vedoucí oddělení TRANS), Helena Štefanová a Kateřina Indrová.

Komise se vyjádřila jednotlivě k projektům a rozdělila je na základě svých rozhodnutí do tří skupin:

1) podpořené návrhy projektů,

2) návrh projektu na rezervní listině (může být podpořen v případě, že některý z podpořených projektů realizován nebude),

3) návrhy projektů zamítnuté.

Tabulku se seznamem podpořených projektů, včetně rezervního seznamu naleznete v příloze. Celkem bylo v rámci tohoto výběrového řízení podpořeno 27 projektů a rozděleno 38 mil. Kč. V roce 2020 pokračuje realizace dalších 14 transformačních projektů podpořených v předchozích letech v souhrnné výši 23,9 mil. Kč, celkově se tedy bude v roce 2020 nevládními organizacemi realizuje 41 projektů a souhrn touto cestou rozdělených dotací bude 61,9 mil Kč.

S předkladateli podpořených návrhů projektů bude zahájeno dohadovací řízení, v němž budou návrhy projektů a jejich rozpočty dopracovány v souladu s doporučeními Komise. Po ukončení dohadovacího řízení bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Všichni předkladatelé projektů budou o výsledcích výběrového řízení vyrozuměni oficiálním dopisem. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí výběrové komise je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.

Odbor lidských práv a transformační politiky MZV ČR děkuje za všechny návrhy projektů zaslané do tohoto výběrového dotačního řízení a těší se na další spolupráci s úspěšnými předkladateli.

V Praze dne 17. prosince 2019

David Červenka, ředitel Odboru lidských práv a transformační politiky MZV

přílohy

Podpořené projekty 2020 14 kB xlsx (Dokument) 8.9.2020

.