Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výsledky výběrového dotačního řízení Programu TRANS na rok 2021

 

Dne 14. 9. 2020 bylo vyhlášeno výběrové dotační řízení na projekty Programu transformační spolupráce na rok 2021. Termín pro dodání návrhů projektů do výběrového řízení byl stanoven na 20. 10. 2020 ve 14 hodin. Poté následovala kontrola, zda jednotlivé žádosti o dotace splňují všechna formální kritéria zadaná ve vyhlášení výběrového dotačního řízení. Z celkového počtu 46 přijatých návrhů byly 4 žádosti vyřazeny z formálních důvodů a do hodnocení výběrovou komisí bylo postoupeno 42 žádostí.

Žádosti o dotace splňující formální kritéria byly posouzeny výběrovou komisí, která měla při svém hodnocení k dispozici vyjádření k projektům od Odboru lidských práv a transformační politiky, příslušných teritoriálních odborů a zastupitelských úřadů.

Komise složená ze tří zástupců MZV a dvou externích odborníků zasedla z důvodu epidemiologických opatření kombinovaně, částečně prezenčně a částečně formou videokonference, dne 16. prosince 2020.

Složení výběrové komise:                                  

David Červenka, ředitel Odboru lidských práv a transformační politiky MZV, předseda komise;

Veronika Bílková, Ústav mezinárodních vztahů, členka komise;

Věra Pachta, Eastern Partnership Civil Society Forum, členka komise;

Vladimír Hejduk, Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, člen komise;

Pavla Havrlíková, tajemnice Sekce bezpečnostní a multilaterální, členka komise.

Dále byli přítomni pracovníci Odboru lidských práv a transformační politiky Zdeňka Caisová (vedoucí oddělení TRANS) a Helena Štefanová a v roli pozorovatelky se zúčastnila Jarmila Povejšilová z Odboru amerických států.

Komise se vyjádřila jednotlivě k projektům a rozdělila je na základě svých rozhodnutí do tří skupin:

1) podpořené návrhy projektů,

2) návrh projektu na rezervní listině (může být podpořen v případě, že některý z podpořených projektů realizován nebude či v případě schválení dodatečných prostředků),

3) návrhy projektů zamítnuté.

Tabulku se seznamem podpořených projektů, včetně rezervního seznamu naleznete v příloze. Celkem bylo v rámci tohoto výběrového řízení podpořeno 17 projektů a rozděleno 28 mil. Kč. V roce 2021 pokračuje realizace dalších 13 transformačních projektů podpořených v předchozích letech v souhrnné výši 21,9 mil. Kč, celkově se tedy bude v roce 2021 nevládními organizacemi realizovat 42 projektů a souhrn touto cestou rozdělených dotací bude 63,8 mil Kč.

S předkladateli podpořených návrhů projektů bude zahájeno dohadovací řízení, v němž budou návrhy projektů a jejich rozpočty dopracovány v souladu s doporučeními Komise. Po ukončení dohadovacího řízení bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Všichni předkladatelé projektů budou o výsledcích výběrového řízení vyrozuměni dopisem v systému Grantys. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí výběrové komise je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.

Odbor lidských práv a transformační politiky MZV ČR děkuje za všechny návrhy projektů zaslané do tohoto výběrového dotačního řízení a těší se na další spolupráci s úspěšnými předkladateli.

V Praze dne 18. prosince 2020

David Červenka, ředitel Odboru lidských práv a transformační politiky MZV

přílohy

Podpořené projekty 2021 12 kB xlsx (Dokument) 27.1.2021

.