Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k podání žádostí na kofinancování úspěšných transformačních projektů z prostředků Programu transformační spolupráce na rok 2020

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační výzvu na kofinancování úspěšných transformačních projektů z prostředků Programu transformační spolupráce na rok 2020.

Výzva je určena úspěšným uchazečům o dotace významných mezinárodních donorů, zejména z nástrojů vnější pomoci EU, kteří v současné době již realizují či v průběhu roku 2020 začnou s realizací transformačního projektu v zahraničí.


Více informací k vyhlášení dotační výzvy naleznete v přiloženém textu vyhlášení.

Při vypracování přihlášky je nezbytné použít aktuální formuláře

Ministerstvo zahraničních věcí ČR poskytuje prostřednictvím Programu transformační spolupráce dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů, jejichž cílem je rozvoj a stabilizace politických systémů založených na demokratických principech a respektu k lidským právům. Projekty musí být tematicky v souladu s prioritami Koncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce. Dotaci je možné udělit pouze na kalendářní rok 2020, všechny aktivity financované v rámci dotace Programu transformační spolupráce musí být také v tomto kalendářním roce plně realizovány a vyúčtovány.

Výše prostředků, které mohou být požadovány v jednotlivých žádostech o dotace, není omezena. V rámci této výzvy ovšem nelze financovat více než 30 % celkových nákladů projektu. Tato výzva je vypisována na celkovou částku 3.000.000,- Kč. Kritériem výběru bude zejména soulad s prioritami Koncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce MZV ČR ze září 2015.

S žádostmi o kofinancování se obracejte na Odbor lidských práv a transformační politiky Ministerstva zahraničních věcí, a to do čtvrtka 9. července 2020 do 14:00 hodin. Přihlášky lze podávat prostřednictvím on-line databázového systému GRANTYS na adrese www.mzv.grantys.cz. Pro nové uživatele je k dispozici manuál. Žádosti zaslané jakýmkoliv jiným způsobem nebo obdržené po termínu uzávěrky nebudou přijaty.

V Praze dne 9. června 2020

přílohy

Výzva kofi TRANS 2020 125 kB doc (Word dokument) 9.6.2020

Příloha I. žádost dotace 116 kB doc (Word dokument) 9.6.2020

Příloha II. popis projektu 380 kB doc (Word dokument) 9.6.2020

Příloha III. tabulka výstupů a aktivit projektu 41 kB doc (Word dokument) 9.6.2020

Příloha IV. struktura rozpočtu 41 kB xls (Excel tabulka) 9.6.2020

Příloha V. souhlas se zpracováním osobních údajů 50 kB doc (Word dokument) 9.6.2020

Příloha VI. osnova projektového dokumentu 33 kB doc (Word dokument) 11.6.2020

Příloha VII. posuzování uznatelných výdajů 76 kB doc (Word dokument) 11.6.2020

Grantys - Manuál pro žadatele 824 kB pdf (Acrobat dokument) 10.6.2020

.